“Bezuiniging op speciaal vervoer strijdig met VN verdrag”

9 April 2021, 17:36 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Mevrouw Astrid Pieterse (bovenste rij, tweede van links) in de digitale commissievergadering. “Het is ons mensenrecht om vervoer op de wijze en op het tijdstip van onze keuze te krijgen, tegen een betaalbare prijs”.

door Geert van Someren

Met een indrukwekkend verhaal heeft de Ridderkerkse Astrid Pieterse stevige vraagtekens gezet bij de bezuinigingen op het WMO-vervoer die het college van B&W heeft doorgevoerd. Ze heeft dat gedaan als inspreker tijdens een deze week gehouden commissievergadering van de gemeenteraad. Ze is van mening dat de bezuiniging strijdig is met het verdrag van de Verenigde Naties (VN) over de rechten van de gehandicapte mens. “Deze wetgeving is aangenomen door de Nederlandse overheid en geldt dus ook voor Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard”.

Een belangrijk punt van de bezuiniging is dat ‘gewone’ ritten 24 uur van tevoren moeten worden aangevraagd. Uitzondering is mogelijk bij onverwachte spoedritten. Tot nog toe geeft de regel weinig problemen. Pieterse denkt dat dit komt omdat het door corona een stuk rustiger is. Als die periode eenmaal achter de rug is, gaan de gebruikers daar last van krijgen, merkt ze op.

Geen idee
“Heeft u weleens 24 uur van tevoren moeten bedenken of u de auto nodig zou hebben? Sterker nog, stel dat u dat een hele week zou moeten doen, hoe lang zou u dat volhouden denkt u”, zegt Pieterse tijdens de digitale vergadering tegen de raadsleden. “U verplicht mij altijd 24 uur van tevoren te bedenken of ik vervoer nodig heb. U heeft geen idee wat u mij aandoet! Sterker nog, u heeft geen idee of dit wettelijk wel mag”.

Pieterse: “In artikel 4 van het VN verdrag, derde lid, staat: alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen met de mensen met een beperking. Dat is hier in Ridderkerk niet het geval. Het aanpassingsbesluit met betrekking tot het WMO vervoer is onvoldoende besproken met mensen met een beperking. Het MBR heeft een advies mogen uitbrengen, maar vervolgens lijkt het erop, dat het college het advies naast zich neerlegt om vervolgens haar eigen keuzes te maken”.

Privacy
“Mensen met een handicap verplichten hun ritten 24 uur van tevoren te boeken, is een dusdanige achteruitgang in toegankelijkheid dat deze indruist tegen dit VN verdrag. Het vragen naar de reden waarom men niet eerder de rit geboekt heeft, is een inbreuk op de privacy en druist waarschijnlijk in tegen de AVG” (Algemene verordening gegevensbescherming, red).

“Alle andere argumenten, redenen en antwoorden om de beheersmaatregelen alsnog door te willen voeren, komen hierdoor te vervallen”, zegt Pieterse in de commissie. “Het is niet een gunst waar we om vragen of waar we dankbaar voor moeten zijn. Het is ons mensenrecht om vervoer op de wijze en op het tijdstip van onze keuze te krijgen, tegen een betaalbare prijs! Een aanvraagtijd van 24 uur valt hier niet onder”. Pieterse merkt op dat inmiddels het College van de Rechten van de mens is geïnformeerd over de gang van zaken in Ridderkerk.

Motie
In de commissie stelt raadslid Arianne Ripmeester (PvdA) dat een breed gesteunde motie van de gemeenteraad over de bezuiniging niet als afgedaan kan worden beschouwd. Dat houdt in dat het standpunt van het college van B&W in een volgende raadsvergadering op tafel komt ter beoordeling van de gemeenteraad. Dat wordt dan waarschijnlijk pas in juni. Commissievoorzitter Van der Duijn Schouten vindt het te kort dag tot de raadsvergadering van donderdag 22 april en naar het zich laat aanzien vergadert de raad in mei niet wegens een gebrek aan onderwerpen.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/geen-afwijkend-beleid-speciaal-vervoer-ridderkerk