Geen afwijkend beleid speciaal vervoer Ridderkerk

20 March 2021, 18:05 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Wethouder Laurens Franzen is in het college verantwoordelijk voor zaken als het speciaal vervoer. Terugdraaien van de maatregelen vindt het college te duur.

door Geert van Someren

Het Ridderkerks college van B&W draait niet voor de gemeente Ridderkerk de bezuiniging op het speciaal vervoer van doelroepen terug. Het vindt de extra kosten van 325.000 euro te hoog. Daarmee komt B&W niet tegemoet aan de wens van de Ridderkerkse politiek voor een eigen beleid, dat afwijkt van Barendrecht en Albrandswaard. De drie gemeenten hebben in de ambtelijke samenwerking dat vervoer samen aanbesteed.

De extra kosten zijn zo hoog, omdat het terugdraaien van de bezuiniging ook voor Barendrecht en Albrandswaard financiële gevolgen heeft. Voor Ridderkerk is het bedrag 150.000 euro en voor de andere twee gemeenten 175.000 euro. “Als Ridderkerk nu alleen kiest voor het terugdraaien van de beheersmaatregelen, komen ook de kosten van de andere twee gemeenten voor rekening van Ridderkerk”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. “Dit vinden wij geen wenselijke optie. Om die reden hebben wij besloten de huidige beheersmaatregelen niet terug te draaien”.

24 uur tevoren
De bezuiniging is tweeledig. Enerzijds moeten ritten 24 uur van tevoren worden aangevraagd, waardoor een betere planning mogelijk is. Ook is het de vervoerder toegestaan dat 90% van de ritten op tijd is, in plaats van 95%. Uitzonderingen op de 24 uur blijven mogelijk in het geval van urgentie. Ook is het mogelijk aan te geven dat op tijd aankomen noodzaak is, zoals bij een medisch bezoek of naar een voorstelling gaan.

In juli vorig jaar heeft de Ridderkerkse gemeenteraad met zeer grote meerderheid via een motie het college van B&W opgedragen op zoek te gaan naar een oplossing en met een “nieuw en innovatief” voorstel te komen. “Door de maatregelen wordt een drempel opgeworpen om mee te doen met de samenleving voor mensen met een beperking en met name rolstoelafhankelijken”, zo staat in de motie.

Niet veel problemen
Het college van B&W merkt in de brief aan de gemeenteraad op dat onderzoek uitwijst dat de maatregelen in de praktijk niet veel problemen geven. “Voor de inwoners van Ridderkerk blijft het, net als voor de inwoners van de andere twee gemeenten, mogelijk om ook korter dan 24 uur van te voren een rit aan te vragen. We vinden het belangrijk dat de regie en verantwoordelijkheid steeds meer bij de burger komt te liggen”, aldus het college.

“Het niet terugdraaien van de beheersmaatregelen heeft de facto geen gevolgen in de praktijk voor die inwoners die op korte termijn vervoer aanvragen. Urgentieritten, inclusief de terugrit na dokter- of ziekenhuisbezoek, en prioriteitsritten vallen niet onder deze beheersmaatregelen en zijn niet veranderd”.

Zeer weinig klachten
In de laatste vier maanden van afgelopen jaar is het percentage ritten dat op tijd is, nog steeds ruim boven de 95%, ondanks dat het vereiste ‘maar’ 90% is. Het aantal gegrond verklaarde klachten over het speciaal vervoer is gering. In heel 2020 zijn dat er 29, een te verwaarlozen aantal op bijna 25.000 ritten.

Ongetwijfeld zal een deel van de Ridderkerkse politiek zich bij het besluit van het college neer kunnen leggen. Al was het maar omdat voldaan wordt aan de laatste zinsnede in de motie: “Als na overleg en advies blijkt dat gegeven het financiële kader niet de gewenste kwaliteit geleverd kan worden, in januari 2021 met een raadsvoorstel te komen”. Die kwaliteit is niet slechter geworden, zo blijkt uit de cijfers. Ook wordt nog steeds waar mogelijk ingespeeld op aanvragen die niet 24 uur van tevoren zijn ingediend.