Verkeersleider Rotterdam Airport op vingers getikt na klacht BTV

28 December 2023, 10:38 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
RTHA

De luchtverkeersleiding gaat de eigen medewerkers strengere regels opleggen voor hun gedrag op sociale media. Dit gebeurt nadat een verkeersleider op Rotterdam Airport voorzitter Alfred Blokhuizen van de BTV voor leugenaar uitmaakte. Dat blijkt uit een brief die de BTV ontving nadat voorzitter Blokhuizen een klacht had ingediend waarin hij aangaf schade te lijden door de onheuse uitlatingen van de verkeerstorenmedewerker. Tijdens een hoorzitting heeft de klachtencommissie van LVNL uitgebreid de tijd genomen om de grieven aan te horen.

Daarop volgde een gesprek met de verkeersleider waarbij duidelijk is gemaakt dat dergelijk gedrag niet op prijs wordt gesteld door LVNL. X is niet het goede medium om als LVNL-medewerker discussies te voeren over de toekomst van de luchtvaart, zo meldt de klachtencoördinatie. "Daarvoor zijn andere podia ingericht, zoals de Maatschappelijke Raad Schiphol of de CRO's."

De bewuste verkeersleider uit zich op interactieve media vaker negatief richting omwonenden die veel hinder ondervinden van het vliegverkeer. Een bericht waarin de BTV-voorzitter werd beticht van het verspreiden van onjuiste informatie schoot Blokhuizen echter in het verkeerde keelgat, vooral omdat het van een/onze overheid komt. Hij diende een klacht in bij LVNL en werd uitgenodigd voor een hoorzitting waarin hij zijn bezwaren mocht toelichten. Eerder deze week ontving hij een officieel schrijven van LVNL waarin zijn klacht gegrond werd verklaard. Om herhaling in de toekomst te voorkomen is de bewuste verkeersleider op zijn verantwoordelijkheden en op het reglement gewezen waarin LVNL strikte eisen stelt aan uitingen op sociale media.

Het was niet de eerste keer dat een Rotterdamse verkeersleider op het matje werd geroepen bij het management. Enkele jaren geleden kreeg een andere verkeerstorenmedewerker al eens een berisping wegens wangedrag op wat destijds Twitter heette. Nu zich opnieuw zo'n voorval voordeed, heeft LVNL besloten de regels voor personeel op sociale media aan te scherpen en belooft de organisatie deze regels actiever onder de aandacht te brengen en te houden van het personeel.

"Ik ben blij met deze uitspraak, omdat deze medewerker mij vals beschuldigde van het verspreiden van desinformatie. Dat knaagt onterecht aan mijn geloofwaardigheid als voorzitter van de grootste bewonersorganisatie van ons land die opkomt voor een betere leefomgeving voor omwonenden van vliegvelden", aldus Blokhuizen. "Uit de vliegindustrie klinken continu verwijten die niet onderbouwd zijn of die niet kunnen worden gestaafd met feiten. Het is integraal onderdeel van de lobby van een industrie die lak heeft aan de omgeving. Door mij verdacht proberen te maken, hoopt de sector de discussie op inhoud te vermijden. Namelijk dat deze sector voor heel veel overlast en vervuiling zorgt", vertelt de voorzitter.

Acties van de klachtencommissie van LVNL hebben zichtbaar effect. De eerder betichte verkeersleider heeft zich op sociale media nooit meer echt laten zien, terwijl de toon van de nu aangesproken medewerker aanmerkelijk verzacht is. LVNL is een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan. Medewerkers zijn ambtenaren, in dienst van de Nederlandse samenleving. Het geeft geen pas als deze ambtenaren zich negatief uitlaten tegen mensen die strijden voor een betere en gezonde leefomgeving, zoals de BTV.

"Ik ben prettig verrast door deze uitspraak van de klachtencommissie. Vaak is zo'n commissie een wassen neus die slechts het belang van de organisatie behartigt. De klachtencoördinatie van LVNL heeft recht gedaan aan onze klacht", aldus Blokhuizen.

De BTV ontvangt vrijwel dagelijks 'fanmail' van mensen die belang hebben bij groei van de vliegindustrie. Dat varieert van scheldkanonnades tot regelrechte bedreigingen.