Ridderkerks Dagblad | Ridderkerk wil slim omgaan met reserves
mainImage

Ridderkerk wil slim omgaan met reserves

Wethouder Oosterwijk wil de rente op leningen verlagen, om de begrotingen structureel sluitend te krijgen.
16 september 2020, 15:23 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Door slim om te gaan met de gigantische financiële reserves, maakt de gemeente Ridderkerk de jaarlijkse begrotingen structureel sluitend. Eerder heeft de gemeente onder andere van de accountant het advies gekregen relatief dure leningen af te lossen. De gemeenteraad heeft met een motie laten blijken daar positief tegenover te staan. Het Ridderkerks college van B&W heeft naar voorbeeld van de gemeente Westvoorne daar een slimme variant op. Het college noemt dat het vormen van een “bestemmingsreserve Overrente”.

Nadeel van het vervroegd aflossen van leningen is dat een boete moet worden betaald die voor de kredietverstrekker het missen van toekomstige rente compenseert, plus een beetje extra. In het geval van Ridderkerk zou dat neerkomen op een betaling van 160.000 euro. Dat geld houdt de gemeente in eigen zak als het de herfinanciering uit eigen middelen doet. De lagere uitgaven voor rente heeft Ridderkerk nodig om de begrotingen in de plus te krijgen. Zonder die stap, zijn de uitgaven de komende jaren hoger dan de inkomsten. De begroting voor 2021 staat vooralsnog voor 460.000 euro in de min. In de drie jaren daarna loopt de plus op van 391.000 euro naar 1,6 miljoen euro.

Provincie
De provincie Zuid-Holland heeft daar in een brief over de Ridderkerkse jaarrekening van 2019 al een opmerking gemaakt over het op orde krijgen van de begroting. Die wil dat inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht zijn. Vraag is of de provincie vindt dat deze toepassing van de reserves door de beugel kan. Financieel wethouder Marco Oosterwijk doet een beroep op de provincie om “niet dwars te liggen”. Een andere vraag is hoe de commissie BBV er over denkt. Die commissie zorgt voor eenduidige uitvoering en toepassing van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) door decentrale overheden.

Mocht er uiteindelijk een streep gaan door de opzet om het herfinancieren uit eigen middelen te doen, dan zal het Ridderkerks college van B&W dat alsnog regulier doen, zo heeft wethouder Oosterwijk laten weten.

Zie ook: https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/lasten-inwoners-maar-beetje-hoger


Foto: Geert van Someren