Ridderkerks Dagblad | Lasten inwoners maar beetje hoger
mainImage

Lasten inwoners maar beetje hoger

De wethouders Marco Oosterwijk (links) en Henk van Os beantwoorden vragen van de lokale pers over de begroting.
16 september 2020, 09:47 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Waar andere gemeenten in Nederland te maken hebben met financiële tekorten en die vertalen in stijgende lasten voor de burgers, is dat niet het geval in Ridderkerk. Het college van B&W in de persoon van financieel wethouder Marco Oosterwijk legt enerzijds aan de gemeenteraad een structureel sluitende begroting voor 2021 voor. Anderzijds beperkt het de stijging van de lokale belastingen en heffingen. De OZB stijgt maar met circa 1,65%, wat trendmatig is. De noodzakelijke stijging van de afvalstoffenheffing wordt gespreid over vier jaar. Zonder dat zou een meerpersoonshuishouden volgend jaar honderd euro meer kwijt zijn. Dat wordt twintig euro.

Wethouder Oosterwijk herhaalt zijn eerdere klacht over de rijksoverheid, die binnenkort in het kader van het overleg van de gemeenten VNG ook aan de orde komt. “We voelen ons tekort gedaan. Onze lasten zijn gestegen door de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de omgevingswet, maar die worden niet gecompenseerd”, zegt Oosterwijk. Op de begroting van volgend jaar staat een bedrag van 172 miljoen euro aan inkomsten en van 169,8 miljoen euro aan uitgaven.

Ruime reserves
Gelukkig beschikt Ridderkerk over ruime financiële reserves en is het college al vanaf eind vorig jaar aan het nadenken over hoe de problemen het best kunnen worden aangepakt.

Oosterwijk: “We leven in een moeilijke periode. Juist nu gaan we investeren. Dat is de manier waarop we antwoorden. We gaan nu niet op onze handen zitten”. Het gaat bijvoorbeeld om scholen, sport, jeugd en geluidschermen, maar ook over het centrum en het “op niveau houden van de zorg”. “Het is voor Ridderkerkers van nu en straks”, aldus Oosterwijk. “Na alle investeringen de komende jaren, resteert nog een reserve van dertig miljoen euro. Daarmee maakt Ridderkerk deel uit van de elitegroep in Nederland”.

De begroting komt de komende week op diverse momenten aan de orde. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die er op 5 november een besluit over neemt. Tot die tijd wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen, zoals de circulaire deze maand van de rijksoverheid over de hoeveelheid geld die gemeenten krijgen.


Foto: Geert van Someren