Raadsleden kiezen twee scenario’s voor nieuwe zwembad

17 April 2024, 17:08 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Tijdens de commissievergadering vallen de scenario’s voor renovatie en voor een ‘uitgeklede’ nieuwbouwvariant af.

door Geert van Someren

De raadsleden en burgerleden hebben dinsdagavond tijdens een raadscommissie in gelijke mate de voorkeur uitgesproken voor twee van de vier scenario’s voor het nieuwe zwembad De Fakkel. De twee goedkoopste scenario’s zijn afgevallen: renovatie van het huidige zwembad en een bad zonder recreatieve elementen.

Vijf fracties spreken zich uit voor het meest uitgebreide en duurste scenario 2, met aparte, gescheiden baden voor doelgroepen en voor recreatie (Partij 18Plus, SGP, PvdA, EVR en CDA). Een zelfde aantal fracties kiest voor een zwembad waarin het doelgroepen- en recreatiebad wordt gecombineerd, scenario 4 (CU, LR, GL, VVD en Bop1).

Hoewel formeel gezien de stemmen in de commissie dus staken, heeft politiek gezien scenario 2 meer draagkracht. Dat wordt gesteund door een achterban van in totaal 18 van de 29 raadsleden.

Buitenbad

Tijdens de discussie in de commissie neemt het buitenbad een speciale plaats in. In de varianten is opgenomen dat op die plaats eerst het overdekte zwembad wordt gebouwd en dat daarna op de vrijgekomen plaats een nieuw buitenbad komt. De SGP pleit ervoor het veertien jaar oude buitenbad, dat nog niet aan vervanging toe is, te behouden zoals het nu is. Onderzocht moet worden of de nieuwbouw van het overdekte zwembad op een andere plek mogelijk is. Groot voordeel is dat daardoor het buitenbad niet enkele jaren gesloten hoeft te worden. Alle fracties benadrukken sowieso het belang van het behouden van het buitenbad.

Bodemdaling

Wel is het zo dat er ook fors geïnvesteerd moet worden in de buitenaccommodatie als gevolg van bodemdaling. Het terrein is verzakt en daardoor komen in de grond gelegen kabels en leidingen onder druk te staan. Ook in diverse opstallen moet geïnvesteerd worden, volgens het college van B&W. De installaties moeten gedeeltelijk worden vervangen omdat deze nog gasgestookt zijn, wel zijn ze al bijna afgeschreven. Nieuwbouw inclusief sloop van het buitenbad wordt geraamd op circa 3,2 miljoen euro.

Voor de zomer

Wethouder Henk van Os zegt tijdens de commissievergadering dat hij voor de zomer met een voorstel naar de gemeenteraad komt. “Daar zit alles bij. Dan volgt daarna het ontwerp”. Pas dan wordt ook duidelijk wat het nieuwe zwembad precies gaat kosten. Op dit moment wordt uitvoering van scenario 4 op ongeveer 30,6 miljoen euro geraamd. Scenario 2 is circa 2,2 miljoen euro duurder. Die bedragen zijn exclusief btw en conform het huidige prijspeil, maar wel met een marge van 6% voor onvoorziene zaken.

NB. Dit artikel is op 19 april gecorrigeerd. Die correctie is te vinden op https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/correctie-op-keuzes-raadsleden-voor-zwembad