mainImage

Projectleider onderzoekt wachtlijst jeugdzorg

In het nieuwe college van B&W is Edward Piena onder andere verantwoordelijk voor de zorg.
16 augustus 2022, 16:27 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De gemeente Ridderkerk wil voor de langere termijn inzicht hebben in de oorzaken en de omvang van de wachtlijsten voor de specialistische ambulante jeugdzorg. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een psychiatrische stoornis, ernstige gedragsproblemen of complexe problematiek. Dat vereist specifieke deskundigheid.

Samen met de aanbieders van die zorg kan dan een plan worden opgesteld voor een structurele aanpak van de wachtlijsten. Het Ridderkerks college van B&W heeft dat onlangs geantwoord op vragen van het CDA. Vorig jaar is in de gemeente een projectleider aangesteld om de wachtlijsten terug te dringen en is een aanpak ontwikkeld om dit te bereiken.

Rechtstreeks contact
De focus van de projectleider lag daarbij in eerste instantie op het oplossen van de problematiek bij ambulante hulp. Dat is hulp zonder opname in een instelling. De projectleider heeft rechtstreeks contact opgenomen met de desbetreffende kinderen. Die zijn vervolgens in contact gebracht met de zorg. In een aantal gevallen waren jongeren inmiddels geholpen en stonden ze onterecht nog op de wachtlijst.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/ridderkerk-zet-streep-door-wachtlijsten-wmo-


Foto: Geert van Someren