mainImage

Nieuwe plannen college kosten 2,55 miljoen euro

In het college van B&W is wethouder Kees van der Duijn Schouten verantwoordelijk voor de financiën.
5 oktober 2022, 17:00 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Aan de uitvoering van het programma van het nieuwe Ridderkerkse college van B&W hangt een flink kostenplaatje. Het gaat in 2023 bij elkaar om een bedrag van ongeveer 2,55 miljoen euro. Daarnaast plant de gemeente dat maar liefst een bedrag van 3,85 miljoen euro nodig is, om prijsstijgingen op bestaande en komende projecten te dekken. Het gaat om stelposten, die zowel hoger als lager kunnen uitvallen.

55 nieuwe uitgaven
In de eerste wijziging van de begroting voor 2023 somt het college 55 nieuwe uitgaven op. Het hoogste bedrag is 280.000 euro voor het saneren van gronden bij de rivier De Noord voor de ontwikkeling van een recreatieterrein. Direct gevolgd door de 250.000 euro die het kost om meer werk te laten doen door eigen medewerkers van de wijkploegen en minder werk uit te besteden. Het uitbreiden van het aantal boa’s van 7 fulltime banen (FTE) naar 9 staat voor iets meer dan 200.000 euro op de lijst.

Kwijtschelding
Het kwijtschelden van de belastingheffingen voor restafval en het riool wordt niet meer als een deel van de kostprijs beschouwd. Dat staat voor respectievelijk 154.900 en 50.100 euro genoteerd. De nieuwe manier voor het bestrijden van onkruid wordt met ingang van volgend jaar in heel Ridderkerk ingevoerd. Dat kost elk jaar 120.000 euro extra. Het maken van een gebiedsvisie voor centrum Oost vergt 125.000 euro.

Positief sluitend
In de eerste versie van de zogenoemde beleidsarme begroting voor volgend jaar, stond onderaan de streep een positief saldo van circa 7,35 miljoen euro. Met de plannen van het nieuwe college van B&W en de enorme stelpost die nodig is om de prijsstijgingen te kunnen betalen, resteert nog steeds een positief sluitende begroting. Daarbij is nog een forse plus van 1,43 miljoen euro bij op te tellen, als gevolg van de dekking van incidentele lasten door incidentele baten. De aangepaste begroting staat daarmee nog steeds op een plus van 2,38 miljoen euro.

Jaar 2026
Ook voor de twee daarop volgende jaren is de begroting voor de gemeente Ridderkerk structureel sluitend. In 2026 gaat de rijksoverheid de wijze veranderen waarop gemeenten hun bijdragen ontvangen. Dat heeft enorm nadelige gevolgen voor de begroting. Vooralsnog staat een min van maar liefst 4,2 miljoen euro genoteerd voor dat jaar.

De gemeenteraad heeft de behandeling van onder andere het collegeprogramma en de begroting voor 2023 voor donderdag 3 november op de agenda staan.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/nieuw-college-ridderkerk-bereikt-akkoord-voor-komende-jaren


Foto: Geert van Someren