College gaat aan de slag voor toekomstbestendig Ridderkerk

4 October 2022, 16:59 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Het nieuwe college van B&W is anderhalve maand eerder klaar met het opstellen van het programma dan het vorige college. Op de eerste rij vrnl de wethouders Henk van Os (Partij 18Plus), Kees van der Duijn Schouten (SGP), Peter Meij (CDA), Edward Piena (VVD) en Fleur Stip (Partij 18Plus). Op de twee rij rechts burgermeester Anny Attema, met links daarvan de griffier Johan van Straalen.

Burgemeester en wethouders hebben de concrete plannen voor de komende vier jaar op papier gezet. Ze staan in het collegeprogramma ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’. Dat is de uitwerking van het coalitieakkoord dat Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben gesloten. Het collegeprogramma en de financiële gevolgen staan op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 3 november 2022.

Het programma bevat grote opgaven, op het gebied van onder meer veiligheid, woningbouw, klimaatverandering, zorg en welzijn, openbaar vervoer, veilig verkeer en de mogelijkheden voor iedereen om mee te doen. Het college onderstreept dat Ridderkerk een zelfstandige gemeente blijft, met een eigen gemeenteraad en een eigen burgemeester.

Veiligheid

Veiligheid is topprioriteit. Daar wordt aan gewerkt met politie, buurtpreventie en een boa in iedere wijk. Waar nodig worden extra camera’s ingezet. Veilige (vaar)wegen zijn eveneens belangrijk. Het openbaar vervoer moet voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar blijven. Buurtbus en gratis OV voor AOW-gerechtigden dragen hieraan bij.

Op het gebied van woningbouw staan meer huizen voor starters en senioren hoog op de agenda. Geïnvesteerd wordt in een groene, schone omgeving. Woningisolatie en minder energiegebruik zijn belangrijke thema’s. De energietransitie moet wel voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Klachten

Klachten en meldingen worden sneller afgehandeld. Veel aandacht is er voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij het vinden van werk of om de financiën op orde te krijgen. Er komen actieplannen tegen eenzaamheid en laaggeletterdheid. De winkelcentra worden aantrekkelijk gehouden en verloedering op bedrijfsterreinen wordt tegengegaan.

Kinderen moeten volop ontwikkelingskansen krijgen. Leerachterstanden worden aangepakt. Meer kinderen moeten kunnen sporten en zwemles kunnen krijgen. Daarom wordt geïnvesteerd in sportverenigingen. Er komt meer recreatie met een o.a. een pumptrackbaan langs de Noord.

Evenementen

Het organiseren van evenementen wordt gestimuleerd. Alles wat er te beleven is, wordt beter op de kaart gezet. Daarnaast is er oog voor de rijke geschiedenis van Ridderkerk. Met het plaatselijke cultureel erfgoed wordt zuinig omgegaan.