Ridderkerks Dagblad | Leefbaar Ridderkerk: veel afval naast volle containers
mainImage

Leefbaar Ridderkerk: veel afval naast volle containers

Naast-plaatsingen zijn volgens Leefbaar Ridderkerk aan de orde van de dag bij de ondergrondse containers. Kader: raadslid Karin Kayadoe.
12 januari 2021, 17:18 uur
Lokaal

In schriftelijke vragen aan het Ridderkerks college van B&W spreekt het raadslid Karin Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk) haar ongerustheid uit over “relatief veel” naast-plaatsingen bij ondergrondse afvalcontainers in de gemeente. Ze vraagt zich af op welk moment de vulgraadsensor aangeeft dat een ondergrondse container leeggemaakt dient te worden. En zeker zo belangrijk: binnen welk tijdsbestek wordt die leging dan gerealiseerd.

In haar vragen wil ze van het college ook weten of en op welke wijze de afvalcoaches zijn ingezet. Ze heeft signalen van inwoners die naast-plaatsingen niet meer te willen melden, omdat zij geen terugkoppeling krijgen en zich niet serieus genomen voelen. “Herkent het college deze signalen en welke acties gaan er ondernomen worden dat inwoners zich wel serieus genomen voelen”, vraagt Kayadoe.

In de schriftelijke vragen noemt het raadslid de ondergrondse containers in Prinses Margrietstraat, Jonkheer van Karnebeekweg, Prinses Beatrixstraat, Retiefstraat en Henegouwsestraat als plaatsen veel naast-plaatsingen zijn geconstateerd. Ze signaleert dat in die laatst genoemde straat in Slikkerveer sinds een maand een van de twee ondergrondse containers qua bestemming is gewijzigd van restafval naar karton.

Omwonenden
“Omwonenden wijken nu uit naar de Reijerweg om hun afvalzakken daar in de ondergrondse container te doen”, stelt Kayadoe. “Leefbaar Ridderkerk heeft geconstateerd dat deze gewijzigde situatie veel naast-plaatsingen van zakken met afval oplevert. Wat is de reden van de wijziging”, vraagt ze aan het college. “In hoeverre wordt het capaciteitsproblemen gemonitord? Zijn de omwonenden geïnformeerd, behoudens een plakkaat op de betreffende container, van deze wijziging?”.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/wethouder-boos-zo-gaan-we-niet-met-elkaar-om


Foto: Geert van Someren