Gemeente verdient 238.000 euro aan erfpacht

4 April 2021, 12:45 uur
Lokaal
mainImage
Foto GRNR / Jan Kok
Om de uitgifte van bouwkavels op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te stimuleren, is in 2020 door de gemeente Ridderkerk de mogelijkheid gecreëerd grond in erfpacht te verkrijgen.

door Geert van Someren

De gemeente Ridderkerk verkoopt de grond weer waarop de nieuwbouw van Allround Cargo Handling B.V. (ACH) in het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard verrijst. Het gaat om grond die de gemeente heeft gekocht van de Gemeenschappelijke Regeling en die vervolgens in erfpacht is uitgegeven. Wethouder Henk van Os kondigde onlangs in de gemeenteraad de verkoop al aan. De verkoopprijs bedraagt iets meer dan 12,9 miljoen euro. Dat is conform afspraak 238.000 euro meer dan waarvoor Ridderkerk de grond vorig jaar kocht.

NXR Vastgoed, zijnde de erfpachter van de grond waarop ACH is gevestigd, heeft al in een vroeg stadium aangegeven de grond op een later moment alsnog in volledige eigendom te willen krijgen. Dat staat in een brief die het college van B&W ter informatie aan de gemeenteraad heeft gezonden. “Om de onzekerheid over de grondprijs op korte dan wel middellange termijn te voorkomen is afgesproken dat NXR binnen een termijn, eindigend op 1 januari 2023, de grond kan kopen tegen de prijs bij eerste uitgifte verhoogd met een jaarlijkse index van 2%”, schrijft het college.

Nadeel
Tegenover dat voordeel staat ook een nadeel, zo blijkt uit de informatiebrief. “De structurele rentelasten van de grond ad 165.100 euro, evenals ook de opbrengst uit jaarlijkse erfpacht ad 277.800 euro komen te vervallen”. Per saldo een jaarlijks nadeel van 112.700 euro. Het college merkt op dat “dit nadeel grotendeels wordt goed gemaakt door verwachte canoninkomsten in Nieuw Reijerwaard uit de erfpacht met RENGIE en AFL Barendrecht, welke per saldo een voordeel opleveren van 99.000 euro”.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/erfpachter-reijerwaard-wil-grond-alsnog-kopen