Ridderkerks Dagblad | Geluidscherm mogelijk toch dichter langs A15
mainImage

Geluidscherm mogelijk toch dichter langs A15

Zonnepanelen op het geluidscherm langs de A15 zijn alleen rendabel als het scherm vlak langs de snelweg staat. De populieren moeten dan in ieder geval worden gekapt en nemen niet langer het licht weg.
20 juli 2021, 15:24 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Met het huidige plan voor een geluidscherm op 40 meter afstand van de A15 aan de zuidkant van Ridderkerk, is de combinatie met zonnepanelen hoe dan ook onhaalbaar. De bomen nemen te veel licht weg om dat rendabel te maken. Wel biedt het programma voor de Opwek Energie op Rijksgronden (OER) de gemeente een sprankje hoop, dat Rijkswaterstaat misschien terugkomt op het eerdere besluit om de bouw van het scherm direct langs de snelweg te verbieden. Rijkswaterstaat wil met het verbod de deur openhouden voor eventuele toekomstige ontwikkelingen zoals een verbreding.

De Ridderkerkse coöperatie de Groene Stroom maakte eerder al bekend dat zonnepanelen in de huidige situatie financieel niet rendabel zijn. Het college van B&W noemde dat toen voorbarig, maar heeft in een brief aan de gemeenteraad van Ridderkerk inmiddels ook die conclusie getrokken. Uitdrukkelijk wordt in de brief benoemd dat als het volledig door de gemeente betaalde scherm op de grond van Rijkswaterstaat komt te staan, het rendement wel positief is. Bij plaatsing van zonnepanelen bovenop het geluidscherm ligt de terugverdientijd tussen de 18 en de 22 jaar.

Voorverkenning
In de regionale Energie Strategie is een belangrijke rol weggelegd voor de opwekking van duurzame energie langs infrastructuur, zo blijkt uit de brief van het college. “Voor de snelwegen A15 en A38 in onze regio is duidelijk geworden dat deze na de zomervakantie van 2021 in een voorverkenning kunnen worden opgenomen. Samen met de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Westvoorne, Brielle, Nissewaard, Hellevoetsluis en de provincie Zuid-Holland hebben wij besloten een brief te sturen aan de Minister van EZK met het verzoek om de snelwegen A38 en A15 van de Maasvlakte tot de tunnel bij de Noord op te nemen in het programma OER”.

Zeer prille fase
“In de brief is nadrukkelijk aandacht besteed aan het geluidsscherm langs de A15 in het Oosterpark”, laat het Ridderkerks college weten. “Aangegeven is dat onder andere deze ontwikkeling kansen biedt voor versnelling en optimalisatie van duurzame opwek langs infrastructuur. Indien het ministerie van EZK akkoord gaat, zou misschien de kans ontstaan dat het geluidsscherm op grond van Rijkswaterstaat gerealiseerd kan worden. We kunnen nog geen uitspraken doen over hoe kansrijk dit is, omdat we nog in een zeer prille fase zitten”.

Zonneparken
De overige gronden langs de A38, rondom knooppunt Ridderster en langs de rest van de A15 binnen de gemeentegrenzen worden ook betrokken bij het onderzoek. “Vanuit Ridderkerk zal hierbij de Ruimtelijke verkenning zonneparken als basis worden gehanteerd. De voorverkenning is naar verwachting eind 2021 afgerond”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/groen-licht-voor-mega-investering-in-geluidscherm


Foto: Geert van Someren