mainImage

Foute riviernaam in officieel rapport over warmte

Rivier de Nieuwe Maas bij Bolnes.
25 januari 2022, 09:01 uur
Lokaal

door Geert van Someren

In het gemeentelijk rapport over “Duurzame warmte voor Bolnes” staat een opmerkelijke fout. Voor het benutten van zogeheten aquathermie zou de “warmte uit de Noord in potentie een grote bron van warmte vormen”. De Noord wordt diverse malen benoemd in het rapport over de overstap van aardgas op andere energiebronnen in de wijk Bolnes. Echter bij Bolnes ligt de rivier de Nieuwe Maas. De Noord stroomt zuidelijker tussen het Drierivierenpunt in Ridderkerk en Dordrecht.

Je moet natuurlijk eigenlijk je schouders ophalen over een dergelijke fout. Maar het gaat wel om een officieel gemeentelijk rapport. Het is niet aannemelijk dat het een symptoom is van de inhoudelijke kwaliteit. Meer waarschijnlijk is het de reflectie van de ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten, waarbij ambtenaren de nodige lokale kennis missen. Helemaal als je bedenkt, dat veel ambtenaren niet in een van de drie gemeenten wonen, zoals eerder is gebleken. Dat echter niemand zo’n fout opvalt, is vreemd.

College
Nog vreemder wordt het als je bedenkt dat het college van B&W het rapport naar de gemeenteraad heeft gezonden als bijlage van een informatiebrief over het onderwerp. Dat rapport is op 11 januari besproken in het college, zo blijkt uit de besluitenlijst van het college. Je zou toch op zijn minst verwachten dat de verantwoordelijk wethouder Marten Japenga het hele stuk vooraf grondig heeft gelezen. Kennelijk is dat niet het geval, want hij weet natuurlijk best dat De Noord niet bij Bolnes ligt. En de ambtenaar vanaf nu hopelijk ook.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/bolnes-warmtenet-in-plaats-van-stoken-op-gas-


Foto: Geert van Someren