mainImage

Bolnes: warmtenet in plaats van stoken op gas

Bolnes moet als eerste wijk in Ridderkerk in 2030 aardgasvrij zijn.
22 januari 2022, 17:31 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Het Ridderkerks college van B&W vindt een collectief warmtenet een “logische keus” voor de vervanging van aardgas in de wijk Bolnes. Deze wijk zal in de plannen van de gemeente in 2030 als eerste in de gemeente aardgasvrij zijn. In 2050 moet dat voor heel Ridderkerk het geval zijn. Dat blijkt uit een informatiebrief die het college heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Afgelopen week heeft een zogeheten werkbijeenkomst van de gemeenteraad plaatsgevonden.

Het staat nog niet vast waar de warmte voor Bolnes vandaan moet komen. De gemeente werkt aan twee scenario’s. Een daarvan is om aan te sluiten op al bestaande regionale warmteleidingen. Naast het net in Rotterdam, dat regelmatig slecht in het nieuws is en geen plannen heeft om richting Ridderkerk uit te breiden, wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten op de transportleiding van de Drechtsteden. Maar ook dat is meer een optie voor de langere termijn.

Troefkaart
“Bolnes kent echter ook lokale troefkaarten, zoals aquathermie”, zo staat in de brief aan de gemeenteraad. “Hierbij is het nodig om de belemmeringen van de aquathermiebron verder in kaart te brengen. De uitkomsten van deze verkenning kunnen de afhankelijkheid van regionale ontwikkelingen met warmtenetten verminderen”.

“Door deze lokale troefkaart ligt het ook voor de hand, om collectieve warmte voor Bolnes verder te brengen door de warmtevraag te gaan organiseren met de vastgoedeigenaren (o.a. WoonCompas) en vertegenwoordigers (o.a. VvE’s) daarvan. Er wordt toegewerkt naar een gedragen plan”, zo stelt het college van B&W.

Besluit dit jaar
Per scenario wordt in kaart gebracht wat de financiële en planmatige gevolgen zullen zijn. Het ligt voor de hand dat de eerste besluitvorming in de loop van dit jaar plaatsvindt, omdat in het Klimaatakkoord staat dat een wijk gemiddeld acht jaar van tevoren wordt geinformeerd over de overstap van aardgas naar andersoortige warmte.


Foto: Geert van Someren