Ridderkerks Dagblad | Gemeenteraad terug van reces
mainImage

Gemeenteraad terug van reces

14 september 2020, 10:25 uur
Columns

It giet oan, ok in Rekàrk (Ridderkerk in dialect). Het parlementaire jaar wordt morgen geopend.

De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Normaal gesproken rijdt de koning op die dag in de Glazen Koets naar het Binnenhof en leest in de Ridderzaal de troonrede voor. Dat gebeurt in een Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer. In de troonrede staan de plannen van de regering voor het komende jaar. 

In Gemeenteraden gaat dit anders. Daar worden de (vooraf) vastgestelde agenda’s van de commissies en gemeenteraad gevolgd. Geen aankomsten per koets, laat staan dat er gediscussieerd kan worden over de door de vrouwelijke raadsleden gedragen hoedjes. Niets daarvan, de raadsleden beginnen het nieuwe “raadsjaar”, ik heb er geen ander woord voor kunnen vinden, zonder enige poespas.

Donderdag 17 september aanstaande vind de eerste raadsvergadering plaats van het nieuwe raadsjaar. Een jaar waarin de coalitie gaat proberen hun plannen door de raad geaccepteerd te krijgen. Om de eenvoudige reden dat vanaf september 2021 de oppositie niet zal staan te springen, om voorstellen van de coalitie te omarmen. Rond september 2021 gaan de politieke partijen warm lopen voorde Gemeenteraadverkiezingen van 16 maart 2022.

Rond die tijd zijn ook de verkiezingsprogramma’s geschreven en zal de inzet zijn om zoveel mogelijk zetels binnen te halen om de plannen uit het programma te kunnen verwezenlijken. In een coalitieland zoals Nederland is het dan een klus om bij de coalitieonderhandelingen je belangrijkste punten uit het programma in het coalitieakkoord te krijgen. Heel belangrijk voor het electoraat is dat mooie woorden van partijen omgezet worden in daden.

Maar goed dit is de toekomst, laten we terug gaan naar het heden. Komende donderdag komt de raad weer bijeen. Nu is het niet zo dat de raadsleden tijdens het reces niets gedaan hebben. Ook tijdens het reces wordt er gewerkt, al zal dat voor de één meer zijn dan voor de ander. Inmiddels zijn de commissies Samen Leven en Samen Wonen op 2 en 3 september bij elkaar geweest om de raadsvergadering van 17 september voor te bereiden.

Zelf heb ik de vergadering van de commissie Samen Leven via de gemeente stream gevolgd. Er stonden twee agendapunten op die mijn interesse hadden, te wete het rapport van de rekenkamercommissie over de informatiebeveiliging en de herinrichting deelgemeente 1 Centrum Ridderkerk. In de herinrichting deelgemeente 1 Centrum kwam onder andere het verplaatsen van de weekmarkt aan de orde. Om de herinrichting te verwezenlijken wordt een kleine €2 miljoen euro uitgetrokken voor de voorbereiding en uitvoering hiervan.

Tevens wordt er €120.000,- extra uitgetrokken voor bodemsanering op de huidige locatie van de weekmarkt. Ook zal er een nieuwe bewaakte fietsenstalling komen, waarvoor een investeringsbudget van € 370.000,- beschikbaar wordt gesteld.

Er is overleg met Geldmaat - hierin zijn de ABNAMRO, ING en Rabobank vertegenwoordigd - om een geldautomaat bij de nieuwe fietsenstalling te plaatsen. Wethouder Henk van Os gaf desgevraagd aan dat het plaatsen van geldautomaten aan de buitenklant van gebouwen waar woningen boven zitten niet zijn voorkeur heeft. Bij een plofkraak zou dit veel schade voor de bewoners kunnen opleveren. Op zich begrijp ik dit, maar indien er een geldautomaat wordt geplaatst in de nieuwe fietsenstalling, dan zal, bij een plofkraak aldaar, de schade voor omwonenden ook groot kunnen zijn.

De bewoners van de nieuwbouw aan de Frans Halsstraat en de Coosje Ayanstraat lopen zeker een risico op schade, vooral gelet op de zware explosieven die tegenwoordig worden gebruikt. Je kunt risico’s niet altijd uitsluiten, maar inpandige geldautomaten zouden eigenlijk de voorkeur moeten hebben. Maar dan moet Geldmaat de winkeliers wel een fatsoenlijke vergoeding bieden.

De rekenkamer heeft de Gemeente Ridderkerk op de vingers getikt over de informatiebeveiliging op het gemeentehuis. De systemen zijn op orde. Echter zijn medewerkers zich niet altijd bewust van informatieveiligheid. Zo worden wachtwoorden op een briefje geschreven en soms weleens uitgeleend aan een collega, iets wat je gerust een doodzonde mag noemen. De wethouder heeft toegezegd de aanbevelingen van de rekenkamer op te lossen met als streefdatum 31 december van dit jaar. Het is te hopen dat de ambtenaren zich al eerder hiervan bewust zijn. Bij het niet naleven hiervan zouden zware afschrikkende sancties moeten staan.

Vrijdagmiddag las ik, bij de raadsinformatiebrieven, het schrijven over de actuele ontwikkelingen rond het Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023. De invoering van dit plan is met twee jaar vertraagd. Dit jaar, 2020, was een jaar om te wennen, gaf wethouder Peter Meij eerder aan. De invoering was al uitgesteld tot 2021. Ik zou zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Wethouder Marten Japenga heeft heel wat uit te leggen aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Ridderkerk.