mainImage

Herstel wieken van molen Rijsoord kost € 85.000

De molen bestaat in 2022 tweehonderd jaar.
13 augustus 2021, 12:36 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Partij 18Plus is ongerust over het herstel van korenmolen De Kersenboom in Rijsoord, beter bekend als De Rezoordse Molen. En met name over de kosten van 85.000 euro voor de noodzakelijke vervanging van de wieken. Dat blijkt uit vragen die het Ridderkerks raadslid Jeroen van Neuren heeft gesteld aan het college van B&W.

De molen stamt uit 1822. Dit jaar zijn werkzaamheden uitgevoerd met het oog op de viering van het 200-jarig bestaan. Bij inspecties is gebleken dat de wieken dusdanig slechts zijn dat niet meer gedraaid mag worden. Daardoor is het malen ook niet meer mogelijk.

Subsidie
In de vragen aan het college wil Van Neuren weten of het college bekend is met landelijke of provinciale subsidiemogelijkheden voor het vervangen van de wieken. Hij vraagt zich verder af of er in Ridderkerk subsidiemogelijkheden zijn waar Stichting De Rijsoordse Molen gebruik van zou kunnen maken. Voor de geschiedenis van de molen zie https://rezoord.nl/rezoordse-geschiedenis/de-geschiedenis-van-de-rijsoordse-molen

Zie https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/rijsoordse-molen-start-inzamelingsactie-voor-nieuwe-wieken voor meer informatie over de inzamelingsactie.