Ridderkerks Dagblad | 687 inwoners wijzen verkeersonveilige locaties aan
mainImage

687 inwoners wijzen verkeersonveilige locaties aan

De inwoners van Ridderkerk vinden deze rotonde de meest onveilige locatie wat betreft de verkeersveiligheid. Het betreft de kruising van de Vlietlaan met de Vondellaan en de Donkerslootweg. Vanaf de Molensteeg is de rotonde voor fietsers toegankelijk. Op het fietspad op de rotonde geldt tweerichting verkeer.  
20 februari 2021, 18:11 uur
Lokaal

door Geert van Someren
 
Maar liefst 687 inwoners van Ridderkerk hebben meegedaan aan de actie van de gemeente om verkeersonveilige locaties aan te geven. Ze hebben dat digitaal gedaan met de enquête Prikker op de Kaart. De inwoners hebben bij elkaar 1.208 unieke prikkers geplaatst op de kaart van Ridderkerk. Daarvan heeft de gemeente een top 20 van de meest geprikte locaties gemaakt. Met 55 prikkers is de rotonde Vondellaan - Vlietlaan - Donkerslootweg de nummer 1 in Ridderkerk als meest onveilige.

De prikkende inwoners hebben ook aangegeven waarom een door hen gekozen locatie in hun ogen niet veilig is. Het gedrag in het verkeer is daarbij 856 keer als oorzaak benoemd. En 717 keer betreft het de inrichting van de weg. Opvallend is dat 554 prikkers liggen op een route tussen thuis en school. Twee locaties liggen in de directe omgeving van een school. Ook is door de gemeente aangegeven of bij de prikplek in 2019 ongelukken zijn gebeurd.
 
Vijf ongelukken
Op de rotonde bij de Vlietlaan zijn in 2019 vijf ongelukken gebeurd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers, aldus de inwoners. De onveilige situatie wordt veroorzaakt door verschillende weggebruikers zoals bromfietsers, auto’s en vrachtauto’s. Los van de enquête heeft de gemeente het plan om bij de realisatie van hoogwaardig busvervoer, ter plaatse een transferium te realiseren die ervoor zou moeten zorgen dat passagiers in het centrum aansluiting hebben op de twee lijnen.

De tweede locatie in Ridderkerk wat betreft onveiligheid is de kruising van de Sportlaan met de Kievitsweg. De inwoners plaatsen daar 34 prikkers. Ze vinden de locatie voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers zoals fietsers, bromfietsers, auto’s en vrachtauto’s. Op de locatie zijn in 2019 twee ongelukken gebeurd.

Bij de in elkaar overlopende Willem Dreesstraat, Koningsplein en Schoutstraat zijn 26 prikkers geplaatst. Daarmee is het de nummer drie. Door 54% van de prikkers wordt daar het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers, vinden de inwoners. Op de locatie zijn in 2019 twee ongelukken gebeurd.
 
Subsidies
Het college van B&W merkt op dat de gemeente veel van de top 20 locaties al in beeld had. “De locaties die nog niet bekend waren, maken ons beeld over de verkeersveiligheid in Ridderkerk compleet”, schrijft het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Het rapport Prikker op de Kaart gaat het college verwerken in het Verkeersveiligheidsplan Ridderkerk. In dat plan zal het college ook een koppeling maken met algemene ingrepen op de verkeersveiligheid, die mogelijk worden gemaakt door subsidies vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio, waar de gemeente deel van uitmaakt.
 


Foto: Geert van Someren