Toch geen raadsvergadering in Ridderkerk

22 April 2020, 13:12 uur
Algemeen
mainImage
Geert van Someren
Zo zal voorlopig niet worden vergaderd door de gemeenteraad in Ridderkerk.

door Geert van Someren

Hoewel de afgelopen dagen een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad zich heeft uitgesproken voor het houden van een digitale raadsvergadering, heeft het presidium tijdens een digitale vergadering afgelopen maandag besloten tot 1 juni geen raadsvergadering te houden. Volgens een persbericht dat de gemeente via de voorlichter van het college van B&W verspreidde, zijn er geen raadsvoorstellen waarvoor het per se noodzakelijk is vóór 1 juni een beslissing te nemen.

“Over een aantal raadsvoorstellen dat na 1 juni behandeld wordt, kunnen de raadsleden al schriftelijke vragen stellen aan het college. Als de vergaderstukken worden gepubliceerd, worden deze vragen daaraan toegevoegd”, zo staat in het persbericht. Wel is het zo dat zo lang er geen vergadering is gepland, er geen agenda is. Normaal gesproken zijn daarin de stukken te vinden.

Voor 1 juni wordt volgens het persbericht wel digitaal vergaderd over een aantal financiële zaken. Dat gebeurt in de zogeheten Auditcommissie en de werkgroep KAS. “Tevens is besloten om vóór 1 juni een commissievergadering te houden over dat wat te maken heeft met de coronacrisis. Het presidium overlegt nog over de vorm van deze commissievergadering. Deze zal in ieder geval via internet te volgen zijn”, aldus het persbericht.

In het presidium is verder onder andere gesproken over actuele zaken rond de coronacrisis. Volgens het persbericht worden raadsleden dagelijks hierover geïnformeerd door de burgemeester.