Storing verkeerslichten: Noordtunnel gesloten

mainImage
Storing verkeerslichten: Noordtunnel gesloten

Al sinds het einde van de morgen is er door slecht werkende verkeerslichten een afsluiting op de A15. De verkeerslichten, die bij calamiteiten zoals een te hoog voertuig, op rood springen, kampen met een storing. Hierdoor is de tunnel vanaf Ridderkerk in de richting Gorinchem afgesloten. Er staat een file van enkele kilometers. Het ingesloten verkeer wordt weggeleid via de tunnel en via de calamiteitenroute (brug over de Noord). Verkeer vanaf knooppunt Ridderkerk wordt omgeleid via de A16 (Dordrecht) en daarna de N3 (Papendrecht).

Foto: Camerabeeld Rijkswaterstaatverkeersinformatie


| Foto: Digitaal Dagblad