mainImage

Opkomen voor Rotterdammers die van gas af moeten

Rechts: de raadsleden Simons (boven) en Koster (onder)
28 augustus 2020, 23:09 uur
Algemeen

door Jan D. Swart

Een huishouden dat zijn woning verbetert van energielabel D naar energieneutraal in combinatie met energielabel B (dus gasloos, veel zonnepanelen en een warmtepomp) met een voordelige lening, ziet zijn totale woonlasten maandelijks met 50 euro dalen. Maar zelfs over een periode van 30 jaar is die besparing niet genoeg om de investering van 35.000 euro terug te verdienen. Met andere woorden: zonder extra subsidies is de verduurzaming van het eigenwoningbezit financieel gezien voorlopig dus niet haalbaar.

De raadsleden Koster en Simons citeren uit het deze week verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving waarin vastgesteld werd dat ‘woonlastenneutraliteit’ haast onmogelijk te behalen valt, niet voor eenpersoonshuishoudens, maar ook niet voor grootverbruikers: gezinnen met enkele oudere kinderen.

‘’Het is de vraag of verduurzamen in de toekomst als gevolg van innovaties en standaardisatie wél financieel aantrekkelijk wordt. Hiervoor zullen de kosten namelijk nog ver moeten dalen”, zeggen Simons en Koster.

Het Planbureau voor de Leefomgeving noemt het verstandig als huizenbezitters besluiten om af te wachten, alvorens hun woning ‘energieneutraal’ te maken. ‘’En die bevindingen staan haaks op het beeld dat dit college uitdraagt, te weten dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is’’, aldus de Leefbaar-raadsleden, die zich al langer roeren over het aardgasvrij maken van 85.000 woningen in Rotterdam en dit nog steeds ‘’een megalomane energietransitie’’ vinden.

Bovendien maken ze zich zorgen over de ontwikkelingen rondom zonnepanelen, het enige duurzaamheidsalternatief wat in hun ogen nog enigszins rendement oplevert. Tot 2023 kunnen huiseigenaren met zonnepanelen hun te veel opgewekte energie terugleveren aan het net voor hetzelfde bedrag als waarmee ze stroom inkopen. ‘’Maar’’, zeggen ze, ‘’die salderingsregeling wordt langzaam afgebouwd en bestaat vanaf 2030 niet meer, waardoor de aantrekkelijkheid van dit alternatief verdwijnt.’’

Leefbaar Rotterdam roept het college trouwens op om ''eindelijk op te komen voor al die huizenbezitters die straks moeten, maar niet van het gas af willen.''