Ridderkerks Dagblad | Levensonderhoudaanvrage in Rotterdam op peil

Levensonderhoudaanvrage in Rotterdam op peil

mainImage

Er hebben tot twee weken terug 14.369 Rotterdamse ondernemers een aanvraag ingediend voor levensonderhoud binnen de vanwege de coronacrisis in het leven geroepen Tozo1-regeling. Wethouder Moti geeft op de vraag van PvdA-raadslid Yildirim wel toe dat de opstart moeizaam is verlopen, met bovendien veel klachten. De eerste voorschotten zijn daarom niet allemaal binnen de termijn van vier weken verstrekt. Maar de tweede en derde voorschotten zijn wel beter binnen de termijn gebleven.

Halverwege juni is gestart met een geautomatiseerd toekenningsproces, waardoor tot nu toe 7.649 Rotterdamse ondernemers een toekenningsbesluit voor levensonderhoud hebben ontvangen. De resterende aanvragen worden de komende periode in volgende runs geautomatiseerd toegekend.

Tot en met 22 juni zijn er binnen de Tozo2-regeling in totaal 3.142 aanvragen voor levensonderhoud ingediend door Rotterdamse ondernemers. De afhandelingstermijn hiervan loopt nog. De eerste klachten betroffen met name de status van de aanvraag en de telefonische bereikbaarheid van Regionaal Bureau Zelfstandigen. Om ervoor te zorgen dat de telefonische bereikbaarheid op peil blijft, is de telefonie van RBZ op 22 juni overgaan naar 14010.