Ridderkerks Dagblad | Cursus christelijk geloof in Ridderkerk
mainImage

Cursus christelijk geloof in Ridderkerk

11 september 2019, 07:42 uur
Algemeen

Dit jaar zal er in oktober en november weer een oriëntatiecursus over het christelijk geloof gegeven worden aan de Kerksingel. Met deze cursus, een initiatief van de Hervormde kerken in Ridderkerk, wordt in vijf avonden een beeld gegeven van wat het christelijke geloof inhoudt.

De volgende thema’s worden tijdens de cursusavonden behandeld:
- De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Jezus, de wereld, de zin van het leven enzovoorts?
- De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelingen?
- Hoe is de Bijbel opgebouwd?
- Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap?
- Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het dagelijkse leven?
Objectiviteit staat voorop: het doel is om geïnteresseerden informatie te geven over het christelijk geloof. Ook is er volop ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers.

De cursus zal gegeven worden op donderdag 31 oktober, donderdag 7 november, donderdag 14 november, donderdag 21 november en donderdag 28 november 2019 en begint om 19.45 uur aan de Kerksingel 6A (achterzijde Christelijke Boekhandel De Kandelaar). 

De cursus is gratis. Wie deelneemt aan de cursus, ontvangt een cursusmap. U kunt zich aanmelden via de mail ([email protected]) of telefonisch 0180-42 72 99. Door haar kan, indien gewenst, ook nadere informatie worden verstrekt.