Young010 komt met de eerste Rotterdamse Jongerenagenda

31 May 2022, 08:51 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Envato

Jongeren zijn een belangrijk onderdeel van onze democratie en moeten kunnen meepraten, -denken en -bepalen over beslissingen die hun leven raken. Door de coronacrisis is die noodzaak nog groter geworden, omdat het leven van jongeren stil is komen te staan in een tijd waarin zij juist moeten ontdekken en ontwikkelen.

Jongerentop010

Op initiatief van Stichting LOKAAL Rotterdam, centrum voor democratie in Rotterdam, werd in 2020 de Jongerentop010 georganiseerd in samenwerking met Young010 en de griffie van de gemeenteraad Rotterdam, waarbij verschillende partners in de stad die zich inzetten voor jongeren werden betrokken en meededen. Op 11 december 2020 gingen tijdens de Jongerentop010 honderden jongeren door de stad met elkaar in gesprek over de vraag: “Wat hebben jongeren nodig om veerkrachtig de coronacrisis uit te komen?”. Deze gesprekken vormden de basis voor de Speak Up! adviezen die op 18 februari 2021 door Young010 zijn overhandigd aan burgemeester Aboutaleb. Deze adviezen zijn opgenomen in de Herstelaanpak voor jongeren na Covid “Rotterdam Sterker door Jongeren.” De Jongerentop010 werd het moment waarop jongeren lieten zien dat ze veerkrachtig zijn, verantwoordelijkheid willen nemen en vooruit willen kijken, hoewel ze het ook zwaar hebben en perspectief missen.

Young010 on Tour

Young010 is in navolging van de Jongerentop010 onder begeleiding van LOKAAL en mede dankzij Rotterdam Sterker door Jongeren in 2021 op pad gegaan onder de noemer Young010 On Tour om met ruim 90 jongeren in gesprek te gaan over de vraag: “Wat heb jij nodig om baas te worden van jouw toekomst?”. Hiervoor hebben we samengewerkt met Win010, Pit010, SOL, Rotterdamse Douwers, Buurtwerk en WMO Radar. De uitkomsten van die avonden zijn als de On Tour-adviezen overhandigd aan wethouder Bokhove in december 2021. Wij adviseerden destijds dat er een blijvende integrale aanpak met maatwerk nodig is om jongeren een eerlijke kans op een goede toekomst te geven en dat er gewerkt moet worden aan wederzijds vertrouwen. De opkomst tijdens de verkiezingen maakt pijnlijk duidelijk dat het inderdaad niet goed gesteld is met het vertrouwen in de democratie.

Om jongeren daarom op de politieke, bestuurlijke en ambtelijke agenda te houden heeft Young010 een vijfdelige podcastreeks gemaakt, Young010 de Podcast, met vijf onderwerpen die voor jongeren in ieder geval niet mogen ontbreken in het komende coalitieakkoord (mede mogelijk gemaakt door de Jongerenbijdrage Regeling, ontwikkeld door TOS).

Inmiddels is er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en er wordt op dit moment gewerkt aan de vorming van een nieuw college dat mogelijk op korte termijn een nieuw coalitieakkoord zal presenteren. Daarom is dit voor ons hét moment om samen met de jongeren, partners en het nieuwe stadsbestuur tot een Jongerenagenda voor de komende vier jaar te komen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we ook de komende vier jaar aandacht hebben voor jongeren en we samen met jongeren werken aan het blijvend verbeteren van de positie van jongeren in de stad.

Rotterdamse Jongerenagenda

Op donderdag 16 juni organiseert Young010 in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam en Quardin een werkconferentie. Samen met jongeren, professionals en de nieuwe raadsleden gaan we aan de slag met de eerste Rotterdamse Jongerenagenda. Omdat we willen dat het met de jongeren van Rotterdam beter gaat en dat onze positie binnen de lokale democratie wordt versterkt, presenteren we de Jongerenagenda ook aan het nieuwe stadsbestuur. De avond bestaat uit drie onderdelen. We kijken eerst plenair terug naar de afgelopen vier jaar. Wat is er voor, door en met jongeren gebeurd en veranderd? Hierna gaan we uit elkaar in groepen om ons te verdiepen in de vraag: welke opgaven liggen er de komende vier jaar om Rotterdamse jongeren kansrijk te laten opgroeien? Alle tafels worden geleid door jongeren van Young010 en Quardin en hebben een eigen thema: wonen, werken, onderwijs, cultuur en vrije tijd, klimaat en duurzaamheid, mentale gezondheid, maatschappelijke gelijkheid en veiligheid. Tot slot komen we weer samen om de uitkomsten terug te koppelen en de Jongerenagenda te presenteren.

Alle Rotterdamse jongeren, professionals en raadsleden zijn van harte welkom!

Jongerenagenda, op initiatief van Young010 en LOKAAL Rotterdam, in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam en Quardin.

Datum: donderdag 16 juni 2022

Tijd: 18:00 – 21:30u
Locatie: Bibliotheek Rotterdam