Oude kade Rijnhaven is nu echt verdwenen

10 June 2024, 10:54 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
LMOFOTO

Op dit moment wordt een stuk oude kademuur van de Rijnhaven gesloopt en dukdalven ter plekke worden verwijderd. Het laat een prachtig stukje havengeschiedenis zien en toont de omvang van deze kademuur.

De Rijnhaven is een van de oudste havens op de Linker Maasoever en aangelegd tussen 1887 en 1895 met een oppervlakte van 28 ha. Aanvankelijk was de haven aangelegd voor rijnschepen maar door toename van het transitoverkeer werd de haven uitgediept voor zeeschepen. De schepen lagen in de haven aan boeien wat in haventermen benoemd werd als 'schepen op stroom'.

In 2015 verloor de haven haar havenfunctie. Nu is het gebied volop in ontwikkeling en wordt een flink deel van de haven gedempt om bouwplannen uit te voeren en een park aan te leggen.

De plek waar deze havenkade ligt is aan de zijde van Posthumalaan en Tillemakade, vroeger lagen aan deze kade grote vemen als de Eersteling van Pakhuismeesteren en N.V. Handelsveem. Na 130 jaar verdwijnt met de sloop van deze kade een stukje havenhistorie.