Ridderkerks Dagblad | Op nominatie voor sloop in de Tarwewijk in Rotterdam
mainImage

Op nominatie voor sloop in de Tarwewijk in Rotterdam

8 april 2021, 15:43 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws

Een troosteloze aanblik in de Wuysterstraat met dichtgetimmerde ramen en portieken. De meeste huurders en eigenaren zijn inmiddels uit de woningen vertrokken, dit in het kader van een aanstaand sloop- en verbeterplan voor de Mijnkintbuurt binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De woningen waren sterk verouderd, verkrot en kende groot verloop aan bewoners. De gemeente heeft gefaseerd vanaf 2019 een aantal straten panden en bedrijfsruimten aangekocht die moeten worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Het gaat om totaal van zo'n 300 woningen die gesloopt gaan worden en daar komen 138 betere huurwoningen in het middensegment voor terug.  Het betekent wel onzekerheid voor de verdreven oude huurders en voormalige eigenaren of zij nog kunnen terugkeren in een woning in hun oude buurt. De sloop treft woningen in de Spruytstraat, Wuysterstraat, Polslandstraat, Bas Jungeriusstraat, Voetjesstraat en Boelstraat.

De nieuwbouw in deel I moet gaat plaatsvinden vanaf 2021 met de eerste oplevering in 2022 en deel II met oplevering van nieuwe woningen in 2025. De Tarwewijk moet met deze kwaliteitsimpuls aantrekkelijker worden voor gezinnen om in te wonen. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid de wil de komende vijftien jaar tienduizend oude woningen op Zuid vervangen in een groot verbeterplan, dat geeft veel onrust en onzekerheid onder bewoners op diverse genoemde slooplocaties.

 

 


Foto: LMOFOTO