mainImage

Noodkreet Aboutaleb: coronabeleid moet fundamenteel anders

19 januari 2022, 22:02 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws, Echwel Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam doet samen met 29 andere burgemeesters een noodoproep aan het kabinet. Aboutaleb en zijn collega’s schrijven dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. ‘’De logica in het coronabeleid is zoek. Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur’’, schrijven ze.

De ad-hocmaatregelen van de overheid trekken volgens de auteurs "een te grote wissel op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen" in het bestuur. "Het is feitelijk onmogelijk maar ook rechtsstatelijk onwenselijk om met repressie burgers dwingend te overtuigen van de juistheid van maatregelen. Het put het handhavingsapparaat niet ­alleen uit, maar een repressieve overheid komt tegenover zijn eigen burgers te staan. Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist verder af."

"Wij dringen er bij het kabinet en het parlement dan ook op aan om het coronabeleid fundamenteel te herzien", aldus de ondertekenaars. "Als burgemeesters kiezen wij er tot slot in overgrote meerderheid telkens voor om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en te handhaven met de middelen die wij hebben. Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt."


Foto: ANP