Ridderkerks Dagblad | Leefbaar verwacht toch morgen debat over nieuwe stadion
mainImage

Leefbaar verwacht toch morgen debat over nieuwe stadion

Inzet: oud bouwwethouder Robert Simons, opvolger Joost Eerdmans bij Leefbaar Rotterdam
7 april 2021, 18:46 uur
Politiek

door Jan D. Swart

Dinsdag 13 april komen de rekenmeesters van Deloitte met een rapport dat antwoord gaat geven op de vraag of de gemeente Rotterdam financieel veilig meedoet met de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion. Die datum staat al geruime tijd vast: 13 april.

Als Deloitte uitstel en een nieuwe datum vraagt zitten er waarschijnlijk toch meer haken en ogen aan de voltooiing van het rapport en zou dat het vermoeden versterken dat het de N.V. Stadion Feyenoord toch wat moeite kost om de toezeggingen van de investeerders rond te krijgen.

Het rapport van Deloitte over de stand van zaken van de Position Paper van het nieuwe Feyenoord Stadion (wordt er nog steeds aan alle voorwaarden voldaan) en de ontwikkeling van de Business Case (schiet men op met het werven van investeerders) komt in delen naar de Commissie tot Onderzoek van de Rekening in Rotterdam. Daar rust geheimhouding op, totdat alle stukken binnen zijn.

Die commissie is in dit geval de waakhond van zowel de gemeenteraad als het college van B&W (het stadsbestuur) en kent een regiegroep, waarvan behalve wethouder Arjan van Gils (Grote Projecten en Financiën) ook bouwwethouder Bas Kurvers deel uit maakt. Raadslid en bankier Dennis Tak (PvdA) is de voorzitter en Jaap Rozema (Partij van de Dieren) lid.

Vooruitlopend op die resultaten van het Deloitte-rapport wil raadslid Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) komende donderdag tijdens de raadsvergadering een debat met de beide wethouders ‘’gewoon om tijdig te weten hoe het nu staat met de cijfers, gewoon om er de vinger achter te krijgen hoe het nu staat met de investeerders en om te weten te komen waarom de gemeenteraad informatie is achtergehouden over een afgeslagen bod van 50 miljoen van Aat van Herk op de renovatie van De Kuip.’’

De Griffie in Rotterdam gaf voor donderdag een negatief behandeladvies over dit onderwerp, ‘’maar’’, zegt Simons, ‘’mijn verwachting is dat de meerderheid van de raad met mijn voorstel om toch te debatteren zal instemmen.’’