Ridderkerks Dagblad | Elektrische auto's bedreigen hoogbouw

Elektrische auto's bedreigen hoogbouw

mainImage

De brandweer maakt zich grote zorgen over de forse toename van hoogbouwprojecten, waarbij de veiligheid te vaak “onderaan de prioriteitenlijst” staat, weet Rotterdams raadslid Geert Koster, die dit bezien in het licht van de vele projecten in de ontwerpfase, torens in aanbouw en bestaande hoogbouw in Rotterdam een evident probleem vindt.

In dat verband citeert Koster de Haagse brandweercommandant Esther Lieben, die landelijk portefeuillehouder incidentbestrijding is. “Onze hoogwerkers komen tot 30 meter hoogte, maar daarboven kunnen we een brand alleen van binnen bestrijden. Als een toren helemaal in brand vliegt, kunnen wij echt niemand meer komen redden.”

‘’De ervaring leert helaas dat elektrische auto’s regelmatig kunnen ontbranden of zelfs exploderen’’, aldus Koster in een brandbrief aan mobiliteitswethouder Bokhove, die het toch al zo zwaar te verduren heeft nu ook dakbranden door zonnepanelen in het nieuws zijn.

‘’Regelmatig valt in de media te lezen dat een accupakket van elektrische of hybride voertuigen spontaan ontbrandt en dat de enige manier om te blussen is om deze minimaal 80 uur in een bak vol met water te zetten’’, citeert Koster uit bestudeerd leesmateriaal. ‘’Ook is het gevaar van een snel overslaande brand aanwezig.’’

In Rotterdamse hoogbouwprojecten dreigt door de toename van elektrische auto’s een inferno, vreest raadslid Koster van Leefbaar Rotterdam. ‘’Niet in iedere parkeergarage kan immers snel een watertank worden gezet om een brand te blussen. Het moge duidelijk zijn dat dit probleem zo snel mogelijk geadresseerd moet worden.’’

De fractie van Leefbaar heeft zodoende aan wethouder Judith Bokhove gevraagd goede protocollen te ontwikkelen voor het blussen van elektrische auto’s.


Foto: Claire Droppert/Rotterdam Partners