mainImage

Wrevel in coalitie over ontheffing voor wethouder

Beeld uit de digitaal gehouden commissievergadering van woensdagavond. Links raadslid Fleur Stip van Partij 18Plus. Rechts wethouder Laurens Franzen.
2 december 2021, 13:33 uur
Lokaal

door Geert van Someren

In de Ridderkerkse gemeenteraad is in de coalitie wrevel ontstaan tussen Partij 18Plus en de originele raadsleden van Echt voor Ridderkerk. Dat kwam tot uiting in de vergadering van de raadscommissie Samen Leven woensdagavond, waar raadslid Fleur Stip van 18Plus vraagtekens zet bij de ontheffing die wethouder Laurens Franzen heeft gevraagd voor de verplichting in Ridderkerk te moeten wonen.

In vragen aan het college van B&W wijst Stip erop dat de situatie wezenlijk anders is dan met eerdere ontheffingen voor wethouders, zoals Marco Oosterwijk (SGP) en Tineke Keuzenkamp (CDA) in de vorige raadsperiode. Die wethouders kozen ervoor om niet naar Ridderkerk te verhuizen, waarbij ze overigens vervolgens functioneerden of ze er wel woonden. De situatie bij Franzen is omgekeerd: hij woont in Ridderkerk maar verhuist in januari naar Amsterdam. De ontheffing is bedoeld om de tweeëneenhalve maand tot de verkiezingen in maart te overbruggen.

Ministerie Binnenlandse Zaken
Een van de vragen van Stip is of de procedure voor een ontheffing voor die omgekeerde situatie ook van toepassing is. Die vraag is doorgespeeld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. “Hoewel de letterlijke tekst van de wet dit niet lijkt uit te sluiten, volgt uit zowel de wetsgeschiedenis als de systematiek van de Gemeentewet dat die situatie niet is beoogd en de wetgever niet in een dergelijke mogelijkheid tot ontheffing heeft willen voorzien. De mogelijkheid tot ontheffing is bedoeld voor de situatie dat een wethouder van buiten de gemeente komt, en niet omgekeerd”, zo heeft het Ministerie laten weten.

Geen enkel verschil
Partijgenoot Ad Los heeft navraag gedaan bij een hoogleraar staatsrecht. “Die ziet geen enkel verschil”. CDA-raadslid Ton Overheid merkt op dat dit soort situaties elders in het land ook hebben gespeeld en dat daarbij ontheffing is verleend. Op de vraag van Björn Ros (GroenLinks) of Franzen bereid is zijn verhuizing een paar maanden uit te stellen, antwoordt die ontkennend. “Die ruimte is een of twee weken, maar echt niet meer”.

Debat in raad
Hoewel volgens Fleur Stip het verzoek tot ontheffing ter vaststelling naar de gemeenteraad kan, vinden diverse andere raadsleden dat het ter debat zou moeten op 16 december. In ‘de wandelgangen’ wordt opgemerkt dat de actie van Partij 18Plus verband zou kunnen houden met het voorval tijdens de behandeling van de begroting begin vorige maand, waarbij Ad Los zich kritisch uitliet over het onderwerp persvrijheid in relatie tot wethouder Henk van Os van Partij 18Plus. De raadsvergadering werd toen ruim een half uur geschorst op verzoek van 18Plus. Daarbij vond onder andere buiten de raadszaal overleg plaats met raadslid Cora van Vliet, die deel uitmaakt van EVR, maar samen met Jim Kloos los van de andere twee raadsleden opereert.

Zie ook ons eerder bericht https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/wethouder-franzen-verhuist-uit-ridderkerk


Foto: Geert van Someren