Vragen Leefbaar Ridderkerk over huisvesting bieb

24 October 2020, 14:19 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Karin Kayadoe signaleert verbeterpunten na de komst van de bibliotheek in het gemeentehuis.

door Geert van Someren

Raadslid Karin Kayadoe van Leefbaar Ridderkerk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de vestiging van de bibliotheek in het gemeentehuis. Naast een positief geluid, legt ze in de vragen ook de vinger op een aantal zaken dat niet goed geregeld is. “Er is zichtbaar hard gewerkt om alles op tijd en netjes voor elkaar te krijgen’, merkt Kayadoe op. Een punt van kritiek is dat de vrije, open ruimtes in het gemeentehuis nu zijn volgebouwd met boekenrekken en andere zaken die met de bibliotheek te maken hebben.

“Hoe wordt gewaarborgd dat alle vluchtwegen goed bereikbaar zijn en vrij blijven van losliggende objecten”, vraagt Kayadoe. Ze wil verder weten of de brandweer na de inrichting van de bibliotheek akkoord is gegaan met de indeling of dat er verbeterpunten aangebracht moeten worden.

Ze wijst ook op wat al eerder is gesignaleerd, dat het vestigen van de bibliotheek gevolgen heeft voor het ontwerp van de architect. “Is bij het ontwerp van de inrichting van de bibliotheek rekening gehouden met de auteursrechten van de architect die het gemeentehuis ontworpen heeft”, vraagt ze aan het college. “Zo ja, is schriftelijk overeengekomen dat inmiddels aangebrachte wijzigingen geen claim kunnen opleveren van de architect”.

Privacy
Het raadslid constateert dat niet overal zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy. “Door de huidige indeling, in het bijzonder bij de leeshoek voor kleine kinderen, zijn de gesprekken bij de balie zeer goed hoorbaar. Waarom is er voor deze opzet gekozen en hoe gaat men voorkomen dat gesprekken ongewild opgevangen gaan worden”. Ze wil van het college weten op welke wijze de privacy gegarandeerd gaat worden.

Kayadoe blijkt ook niet erg gelukkig te zijn met het neerzetten van boekenrekken bij de ingang van de trouwzaal. “Trouwen is een feestelijke gelegenheid. Bij de huidige opstelling is het niet te voorkomen dat men dwars door incheckende mensen van de bibliotheek moet lopen of moet slalommen tussen de boekenrekken door”, signaleert het raadslid. “Is het college het met Leefbaar Ridderkerk eens dat dit een onwenselijke situatie is”, vraagt ze. Kayadoe: “En zo ja, welke mogelijkheden zijn er om de toegang tot de trouwzaal alsnog trouwvriendelijk te maken. Zo nee, waarom bent u het niet met ons eens”.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/bibliotheek-overheerst-in-gemeentehuis-ridderkerk