mainImage

Volle agenda gemeenteraad donderdagavond

Op grond van het eerdere advies van het kabinet (wat inmiddels een verplichting is) vergadert de gemeenteraad al langere tijd in een anderhalve meter opstelling.
25 november 2021, 09:32 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De Ridderkerkse gemeenteraad heeft donderdagavond een goed gevulde agenda met een breed scala aan onderwerpen. Na het vragenuurtje gaat het onder andere over de aanpassingen in de lokale APV, zoals een vuurwerkverbod, het instellen van een rookverbod op openbare plaatsen en het verbieden van zichtbare uitingen van een verboden organisatie zoals motorgangs.

De verdere uitwerking van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Ridderkerk met snelbussen zal waarschijnlijk de nodige discussie geven. Het gaat dan onder andere om het aanpassen van rotondes en haltes voor een bedrag van bijna 9,5 miljoen euro, waaraan Ridderkerk 2 miljoen gaat bijdragen. Veel zal er niet door veranderen. Het principebesluit is al eerder genomen.

Energietransitie
Ook komt de energietransitie aan de orde bij de bespreking van een rapport van de Ridderkerkse Rekenkamercommissie. Dat gaat over de omschakeling van gas naar andere vormen van energie inclusief de noodzaak voor meer isoleren. De conclusies en aanbevelingen hebben de “nadrukkelijke aandacht” van het college van B&W, zo blijkt uit de stukken.

Dat betreft onder andere “de spanning tussen enerzijds de forse ambities en anderzijds de beschikbare invloed”. Een deel van de aanbevelingen zijn volgens het college al meegenomen in (het opstellen van) de nieuwe Klimaatvisie Ridderkerk.

Geen publiek
Conform het besluit van het kabinet geldt de 1,5 m afstand bij commissie- en raadsvergaderingen. Het is daardoor niet mogelijk dat publiek aanwezig is de vergadering. De vergadering begint donderdagavond om 20.00 uur. Die is live en achteraf te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.


Foto: Geert van Someren