Verblijf asielschip Calypso in haven verlengd

7 June 2023, 06:52 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Ridderkerk

Het asielschip Calypso blijft tot januari 2024 in de haven van Ridderkerk liggen. De gemeente heeft dat besloten vanwege de onverminderd grote behoefte aan crisisnoodopvang in ons land en op basis van een positieve evaluatie.

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) blijkt ook nu nog niet toereikend. Dit komt door een combinatie van hogere instroom, langere behandeltijden van aanvragen en achterblijvende uitstroom van statushouders naar huisvesting in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op verzoek van het COA de opvang van asielzoekers op het passagiersschip de Calypso te verlengen tot 1 januari 2024.

De haven werd in juli 2022 aangewezen als locatie voor een schip voor asielzoekers. De gemeente evalueert regelmatig de crisisnoodopvang van asielzoekers op het schip. Daaruit blijkt dat de opvang tot dusver naar tevredenheid verloopt.

Wisseling
Aan boord van het asielschip verblijven momenteel 88 asielzoekers. Op dit moment heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) nog de dagelijkse leiding op het schip. Na 1 juli ligt de eindverantwoordelijkheid van de crisisnoodopvang bij het COA. Het COA neemt de huidige contracten en projectorganisatie van de VRR over. Het COA wordt daarmee eindverantwoordelijk, maar de dagelijkse leiding op het schip kan haar werkzaamheden gewoon voortzetten.

Burgemeester Marco Oosterwijk: “Vanwege het grote tekort aan opvangplekken heeft het COA wederom een verzoek voor verlenging bij ons neergelegd. Dat is een pittige opgave, maar we willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In goed overleg met het COA en de Veiligheidsregio, blijft het schip daarom het komende half jaar liggen. We blijven ons inzetten om de positieve lijn van opvang voort te zetten, met hulp van inwoners en instanties uit Ridderkerk.”

Meer informatie
De beheerscommissie waarin de belanghebbenden uit de directe omgeving samenkomen met de gemeente en de politie blijft actief, zodat bij eventuele signalen direct gehandeld kan worden. Net als het speciale e-mailadres [email protected]. Daar kunnen inwoners hun vragen of opmerkingen aan de gemeente kwijt.