Verbazing over radiostilte blauwe zone Dillenburgplein

25 May 2023, 17:24 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
De borden voor de blauwe zone staan er nog, maar het verkeersbesluit gold tot en met woensdag 24 mei.

door Geert van Someren

Zonder enig bericht van het college van B&W is woensdag de termijn verstreken waarmee de proef met de blauwe parkeerzone op het Dillenburgplein een jaar is verlengd. De winkeliers noch de omwonenden zijn geïnformeerd over de ervaringen met de verlengde proef. Evenmin is een enquête gehouden, zoals dat een jaar geleden wel is gebeurd.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die het raadslid Karin Kayadoe (LR) heeft gesteld aan het college van B&W. “In oktober 2022 is een bijeenkomst geweest in het wijkcentrum, waar alleen is aangegeven dat de herindeling van het plein voor één of twee jaar van de baan zou zijn”, merkt Kayadoe op.

Opnieuw verlengen?
Het raadslid vraagt aan het college of men van plan is de proef nogmaals te verlengen. Zo ja, dan wil ze weten wat daarvan de beweegredenen zijn en of de bewoners erbij worden betrokken. Ook vraagt Kayadoe op welke wijze is gemonitord of en hoe de parkeerdruk in de omliggende straten is toegenomen. “Als dat monitoren is gebeurd, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, zijn de signalen van omwonenden onder andere aan de Reijerweg bij u bekend? En bent u voornemens onderzoek naar de parkeerdruk in de omliggende straten te laten doen”.