mainImage

Tijdelijke sporthal schiet uit de grond

De hal dienst als tijdelijke vervanger van sporthal Drievliet die wordt gerenoveerd. Op de voormalige gemeentewerf komt ook de tijdelijke huisvesting voor de school IKC De Noord.
5 oktober 2022, 14:52 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De afgelopen week is in sneltreinvaart de tijdelijke sporthal neergezet op de voormalige gemeentewerf bij de PC Hooftstraat in Ridderkerk. Die sporthal vervangt sporthal Drievliet, waarvan de ingrijpende renovatie onlangs is begonnen.

Voor de bouw van de tijdelijke hal is dit jaar door de gemeente 150.000 euro uitgetrokken. Volgend jaar komt daar 96.000 euro bij. De totale kosten bedragen daardoor bijna een kwart miljoen euro.

Wettelijk verplicht
De gemeente is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat kinderen in het basisonderwijs gymnastiekonderwijs kunnen volgen. Ook de overige gebruikers van de sporthal in Drievliet kunnen in de tijdelijke hal terecht, zo bleek uit informatie die het college van B&W onlangs aan de gemeenteraad verstrekte. Een deel van het leegstaande werfgebouw wordt gebruikt voor kleedruimtes, toiletten en douches.

IKC De Noord
Daarnaast kan de school De Noord tijdelijk in het gebouw terecht tijdens de nieuwbouw aan de Bilderdijklaan. De school zal aan het begin van de zomervakantie 2023 naar de PC Hooftstraat verhuizen. Aansluitend kan de aannemer starten met de sloop en van de oudbouw. Het streven is dat een jaar later bij de aanvang van het schooljaar 2024-2025 de nieuwbouw gereed is, inclusief kinderopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang


Foto: Geert van Someren