Sloop Blaakflat begint op maandag 29 april

19 April 2024, 13:29 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Recent zijn de gevelplaten vast van de te slopen flat gehaald. Kader: wethouder Kees van der Duijn Schouten.

door Geert van Someren

De al bijna anderhalf jaar geleden stilgelegde sloop van het flatgebouw aan de Blaak begint op maandag 29 april. Een week eerder start de aannemer met het aanleggen van het bouwterrein. Het recent weghalen van de bouwketen houdt daarmee verband, omdat die op een andere plaats komen te staan.

Wethouder Kees van der Duijn Schouten heeft dat donderdagavond in de gemeenteraad geantwoord op mondelinge vragen van de raadsleden Lucien Westbroek (Partij 18Plus) en Petra van Nes (Burger op 1).

Asbest

Specifiek ging de wethouder daarna in op een vraag van Van Nes over het weghalen van asbest van het terrein. “Dat is volgens het protocol verwijderd. Er bestond onzekerheid over de vraag of er ook asbest in bijvoorbeeld de geisers zou zitten. Voor de zekerheid is dat materiaal ingepakt. Een specialist heeft er naar gekeken en dat bleek niet het geval. Dat is vervolgens gewoon afgevoerd, zonder uit de verpakking te halen. Dat had wel gemoeten. Nu ontstond ten onrechte de indruk dat het om de afvoer van asbest ging”.

Broedseizoen

De wethouder merkt op dat er geen sprake meer is van een formele stillegging van het werk, zoals die eind 2022 werd opgelegd door het college van B&W. Voor met de sloop wordt begonnen, zullen volgens afspraak trillingsmeters worden geplaatst bij de monumentale huizen aan de Kerksingel en worden metingen uitgevoerd op eventuele nu al bestaande scheefstand. Op de vraag van Van Nes of het komende broedseizoen nog voor vertraging kan zorgen, antwoordt de wethouder met “nee”.