Scheiden zonder schade?

9 May 2023, 10:57 uur
Lokaal , Columns
mainImage

Een scheiding is een moeilijke en onzekere periode voor zowel ouders als kinderen. De gevolgen van een scheiding kunnen groot zijn en leiden tot jeugdzorg, schuldenproblematiek en gedwongen woningverkoop. Hoewel veel ouders erin slagen om tot goede oplossingen te komen, lukt dit niet altijd en ontstaan er complexe situaties vol ruzies. Daarom is het belangrijk dat de gemeente investeert in het voorkomen van scheidingen of het verminderen van de gevolgen ervan.

Onlangs bespraken raadsleden dit onderwerp in een commissievergadering. De ChristenUnie had dit onderwerp samen met de SGP, het CDA, EVR en de PvdA op de agenda gezet. Tijdens het gesprek gaf de ChristenUnie een aantal suggesties aan de wethouder om scheidingen te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen.

Een eerste stap zou zijn om het netwerk van de gemeente in kaart te brengen met betrekking tot het scheidingsproces. Er zijn veel partners gecontracteerd door de gemeente die te maken krijgen met scheidende gezinnen, zoals jeugdhulpverleners, welzijnsinstellingen, gecertificeerde instellingen, schoolmaatschappelijk werk, CJG, Veilig Thuis en lokale wijkteams. Maar er zijn ook partijen die minder direct betrokken zijn bij de gemeente, zoals familierechtadvocaten, financieel specialisten, mediators, het juridisch loket, familierechters, de Raad voor de Kinderbescherming, de huisarts en de volwassenen GGZ. Door deze partijen bij elkaar te brengen en samen te werken aan een preventieplan dat gekoppeld kan worden aan beleidsplannen binnen het sociaal domein, kan er meer bereikt worden.

Een tweede voorstel is om een preventief aanbod te ontwikkelen of bestaande programma's meer zichtbaar te maken. Het is zo belangrijk om in te zetten op preventie, zodat we niet alleen reageren op de problemen die zich voordoen, maar ook actief werken aan het voorkomen ervan. Er zijn al verschillende programma's en cursussen in het land die zich richten op voorlichting aan brede groepen (jonge) ouders, specifiek gericht op het versterken van hun relatie, het bevorderen van conflicthantering en onderlinge communicatie. Dit kan in samenwerking met maatschappelijke partners of kerken worden gedaan. Daarnaast zou de gemeente gratis counselingsgesprekken kunnen aanbieden aan ouders die in scheiding liggen en vastgelopen zijn. Zo voorkom je erger.

Wat in ieder geval belangrijk is: zet meer info op de gemeentelijke website. Informatie die aansluit bij Ridderkerk en niet alleen de zakelijke info. Er is genoeg materiaal en er zijn relevante websites ontwikkeld. Zorg dat deze informatie snel te vinden is, wanneer je nu zoekt op de gemeentelijke website op het woord scheiden kom je alleen uit op ‘afvalscheiding’. Dat kan beter.

Het voorkomen van scheidingen is niet alleen belangrijk voor het welzijn van ouders en kinderen, maar ook voor de financiële situatie van de gemeente. Uit onderzoek van Significant Public blijkt namelijk dat een complexe scheiding wel €18.000 tot €46.000 kan kosten en dat deze kosten vaak door de gemeente worden gedragen, bijvoorbeeld als er een beroep wordt gedaan op jeugdzorg. Door in te zetten op preventie en ondersteuning kan de gemeente dus niet alleen bijdragen aan het welzijn van haar inwoners, maar ook aan een gezonde financiële situatie.

De ChristenUnie is er duidelijk over: het is belangrijk voor Ridderkerk om zich te richten op het bieden van zo goed mogelijke ondersteuning aan ouders die scheiden. Een scheiding kan namelijk veel negatieve gevolgen hebben die generaties lang doorwerken. Het is net zo belangrijk om relatieproblemen voor te zijn. Als gemeente zouden we ons in moeten zetten om dit leed te voorkomen, omdat dit cruciaal is voor de toekomst van onze jongeren en een gezonde gemeenschap.

Zo laat je zien dat je hart hebt voor inwoners, hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk.