Ridderkerks Dagblad | Rommelig begin digitale gemeenteraad
mainImage

Rommelig begin digitale gemeenteraad

Beeld uit de digitale vergadering. Midden boven raadsvoorzitter Anny Attema. Vervolgens rechts daarvan met de klok mee: Petra van Nes (Burger op 1), Robert Kooijman (ChristenUnie), Daan Kardol (SGP), Cora van Vliet (EVR), Ton Overheid (CDA), Jilles Soffree (PvdA) en Björn Ros (GroenLinks). In het midden Lucien Westbroek (Partij 18Plus).
20 november 2020, 21:00 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De donderdagavond gehouden vergadering van de gemeenteraad kende een ongelukkige start. Eerst was er alleen geluid en geen beeld. Toen dat euvel na acht minuten was verholpen, kon burgemeester Anny Attema als voorzitter van de gemeenteraad gaan afvinken wie digitaal aanwezig was. Ze noemde de 28 aanwezige raadsleden in alfabetische volgorde bij naam op zich te melden. Het bleek daarbij onmogelijk contact te vinden met het PvdA-raadslid Arianne Ripmeester.

Attema startte vervolgens de vergadering om 20.20 met het uitspreken van de reden om digitaal te vergaderen. “Het gaat nog echt niet goed in deze regio”, verwees ze naar het aantal corona-besmettingen. Met de digitale afwezigheid van Ripmeester kwam het in de vergadering niet meer goed. Collega PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk kon gelukkig vanaf zijn telefoon haar inbreng voorlezen.

Geen debat
Wat opviel dat bij het digitaal vergaderen is dat geen enkele keer raadsleden onderling met elkaar in debat gingen. Dat is normaal gesproken gelukkig anders. Hopelijk kan in december als een aantal belangrijke zaken op de agenda staan, wel live worden vergaderd. Desnoods met een beperkt aantal, zoals eerder dit jaar al is gedaan. Een politieke discussie over de gewenste hoogte van het geluidscherm langs de A15 bijvoorbeeld is meer dan gewenst.


Foto: Geert van Someren