mainImage

Rioolheffing voor niet-woningen stijgt soms explosief

Financieel wethouder Oosterwijk: “Het komt voort uit de door de raad aangenomen motie”.
3 december 2021, 17:56 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Diverse fracties in de Ridderkerkse gemeenteraad maken zich zorgen over de soms zeer hoge stijgingen van de rioolheffing in 2022 ten opzichte van dit jaar. Met het eerder aannemen van een door Partij 18Plus ingediende motie, wordt dat tarief voor niet-woningen voortaan bepaald door de hoogte van de WOZ-waarde. Dat loopt op tot een maximum heffing voor een school of verpleeghuis van 5.000 euro voor zowel de eigenaar als de gebruiker. Daardoor is het mogelijk de rioolrechten voor woningen te verlagen van 98,16 naar 80,00 euro.

Het principe achter de motie is dat de vervuiler betaald. De coalitie-raadsleden Robert Kooijman (CU) en Dick Breeman (CDA) bijvoorbeeld maken zich echter zorgen over de gevolgen, nu de effecten van het besluit met rekenvoorbeelden duidelijk worden. Dat blijkt tijdens de donderdagavond gehouden vergadering van de commissie Samen Wonen.

Heffing van 2 x 5.000 euro
Kooijman noemt het voorbeeld van een school voor voortgezet onderwijs in Ridderkerk met een WOZ-waarde van iets meer dan 13 miljoen euro, waarvoor de kostenstijging fors is. “Die gaat van 558,95 naar 10.000 euro. Een stijging van 1692%. Hoe is een dergelijke stijging van de rioolheffing voor dergelijke instanties te verdedigen”, vraagt het raadslid. Breeman is bezorgd dat bedrijven het hogere tarief niet in alle gevallen kunnen betalen.

Kort maar helder
Financieel wethouder Marco Oosterwijk is daar in zijn reactie kort maar helder over: “Dit is inherent aan de heffingsmethodiek op basis van de WOZ-waarde voor niet-woningen en komt voort uit de door de gemeenteraad aangenomen motie”. Oftewel, dat heeft de raad zelf zo besloten. Origineel stond in de gemeentelijke begroting voor 2022 dat voor zowel woningen als niet-woningen door de eigenaar en de gebruiker 92,76 euro zou moeten worden betaald.


Foto: Geert van Someren