mainImage

Ridderkerkse politieke strapatsen 2021 (4)

15 februari 2021, 10:36 uur
Lokaal, Columns

Afgelopen donderdag kwam de Ridderkerkse gemeenteraad digitaal bijeen. Indien het aan de coalitie partijenhad gelegen, waren de punten van deze vergadering doorgeschoven naar de in maart geplande raadsvergadering. Het voorstel werd echter in de gezamenlijke commissievergadering van Samen Leven en Samen Wonen, van 28 januari jl., verworpen.

Op de agenda stond onder meer de “Nota reserve en voorzieningen 2021-2024 Ridderkerk”. In deze nota was opgenomen het verlagen van de ondergrens van de Algemene Reserve van € 20 miljoen naar € 15 miljoen. In de gezamenlijke vergadering van 28 januari vertolkte wethouder Financiën, Marco Oosterwijk, de motivatie van het college. De wethouder gaf hierin aan dat het college de verlaging wenste om in de komende jaren leuke dingen te kunnen doen.

Bij het horen van deze motivatie vroeg ik mij af, welke “onbenullen” dit verzonnen hadden. Omdat coalitiepartij SGP en de leden van Vliet en Kloos (beiden van Echt voor Ridderkerk) het door de VVD ingebrachte amendement ondersteunden, bleven alleen Partij 18Plus, ChristenUnie, CDA en de twee resterende leden van EVR over. Het ingebrachte amendement om de ondergrens van de Algemene Reserve op € 20 miljoen te houden werd unaniem aangenomen, zodat het gezonde verstand zegevierde.

Hoe verzin je het om in deze onzekere tijden met zo’n voorstel te komen, terwijl er geen cent is gereserveerd voor de gevolgen van Covid-19. Daarnaast is er ook geen rekening gehouden met de uitgaven van het vervangen van gas door restwarmte in Bolnes.

De Eneco miljoenen vlogen eerder al als warme broodjes uit de portemonnee van de gemeente. Dat er nu hard op de rem werd getrapt door de gemeenteraad is een prima zaak en hopelijk blijft voorlopig de rem vol op het uitgeven van onnodige of leuke dingen liggen, zodat het electoraat in de toekomst niet als pinautomaat hoeft te dienen.

De Wissel
Je kunt helaas niet zeggen dat het landelijk vaccineren zo’n enorm succes is. Waar in andere landen het tempo hiervan redelijk hoog ligt, blijft Nederland achter. Inwoners van Ridderkerk waren bij het oproepen van de vaccinatie aangewezen op de priklocaties Dordrecht en Airport Rotterdam- The Hague. Met de weersomstandigheden van vorige week, niet bepaald een pretje om daar met het openbaar vervoer heen te moeten.

Maar gelukkig heeft de GGD Sporthal de Wissel, op het Reyerpark in Ridderkerk, aangewezen als priklocatie. En dat is eerlijk gezegd een behoorlijke verbetering voor velen. Echter, voor sommige gedeeltes van onze gemeente, blijft het lastig vanwege het ontbreken van openbaar vervoer om naar deze Ridderkerkse priklocatie te komen. En dat terwijl je als inwoner die zich wil laten vaccineren zelf verantwoordelijk bent voor het vervoer naar de priklocatie.

Wellicht kan de bus van de vv Rijsoord voor de inwoners van Rijsoord worden ingezet als pendelbus. Het zou voor veel slecht ter been zijnde kraaien een uitkomst kunnen zijn.

Startnotitie “Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk”
Deze startnotitie stond op de agenda van de gemeenteraad afgelopen donderdag. De nota vloeit voort uit de Nota Landelijk Gezondheidsbeleid 2020-2024 en wordt omgezet in gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Het Landelijk Gezondheidsbeleid kent vier speerpunten, 1) zoals het verkleinen gezondheidsachterstanden en verkleinen van achterliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid en werkeloosheid, 2) Vitaal en Gezond, 3) Gezondheid fysieke en sociale leefomgeving en 4) druk op het dagelijkse leven bij jeugd en jongvolwassenen. 

Tijdens het debat over deze startnotitie werd in eerste termijn door Cora van Vliet (Echt voor Ridderkerk) het verzoek gedaan aan wethouder Franzen, met onder meer WMO, gezondheid- en jeugdzorg in zijn portefeuille, of geestelijke gezondheid in alle leeftijdsgroepen kon worden toegevoegd.

In de tweede termijn werd door Van Vliet gevraagd naar de motivatie van wethouder Franzen om dit niet op te nemen. Na haar kwam Ad Los, geroyeerd lid van Echt voor Ridderkerk, aan het woord. Hij gaf een sneer aan Cora van Vliet dat de behoeften aan geestelijke gezondheidszorg kennelijk afspelen in de omgeving van Mw. van Vliet. De opmerking van Los was volkomen ongepast. Los valt nu eenmaal niet op empathie te betrappen, terwijl hij drommels goed weet welke tragedie er heeft plaats gevonden bij een bestuurslid van Echt voor Ridderkerk.

Terwijl zijn stiefzoon, wethouder Franzen, een brandbrief aan het demissionair kabinet - op initiatief van wethouder Roopram uit Barendrecht - medeondertekend heeft, vanwege de effecten van Covid-19 op onze jeugd die momenteel groot zijn en deels niet te overzien. 

Het niet meer naar school kunnen, geen vrienden ontmoeten, kortom de zo broodnodige sociale contacten ligt voor jongeren op zijn gat. Het gevolg hiervan is dat vanwege gebrek aan perspectief er jongeren zijn wiens leven uitzichtloos is geworden en hierdoor een onomkeerbare beslissing nemen.

Wanneer je dan, zoals Los, met zo’n opmerking komt, ben je een raadslid onwaardig.