Ridderkerks Dagblad | Ridderkerkse politieke strapatsen (11)
mainImage

Ridderkerkse politieke strapatsen (11)

12 juli 2021, 10:40 uur
Lokaal, Columns

Je kunt merken dat er gemeenteraadsverkiezingen aan zitten te komen. Afgelopen week zag ik een aantal foto’s voorbij komen waarvan ik er de zin van afvroeg. Zo was wethouder Japenga druk bezig met het weer toonbaar maken van een verwilderde tuin, al ontbrak daar het bewijs van. Ik had ook graag een foto gezien hoe de tuin er daarna uitzag, maar ik vrees dat het een publiciteitsmomentje is geweest.

Daarnaast zag ik een foto waar de wethouders Meij en Japenga druk in de weer waren met zwerfafval opruimen rondom het gemeentehuis. Weet alleen niet of het een oude foto was, een maandje geleden zag ik namelijk ook een foto van de wethouders met een burger.

Een dag later fietste ik langs de plaats waar de heren aan het ruimen waren geweest, er lag toen nog behoorlijk wat zwerfafval waarbij bij mij het idee opkwam, dat zij na de foto kennelijk de zak met zwerfafval hadden geleegd. Dit is natuurlijk een aanname van mijn kant.

Vorige week dinsdag was er de laatste raadsvergadering voor het reces er stond een interessant agendapunt op de agenda, namelijk de Kadernota begroting 2022, en met name de motie van Partij 18plus “doorontwikkeling ambtelijke organisatie”. Een motie die mede was ondertekend door CDA, Echt voor Ridderkerk (Van Vliet/Kloos), VVD en Leefbaar Ridderkerk.

Bij zo’n motie ben ik altijd nieuwsgierig wat er in het partijprogramma staat van de partijen die de motie mede ondertekenen. Van Partij 18Plus is het bekend dat zij geen warme gevoelens hebben voor de BAR-organisatie, wat ook te lezen valt in hun partijprogramma. Echt voor Ridderkerk (Van Vliet/Kloos) is ook duidelijk hierover, in hun partijprogramma valt te lezen dat de overeenkomst moet worden beëindigd. Bij de overige partijen heb ik geen verwijzing naar de BAR-organisatie kunnen vinden, maar wellicht is hier sprake van voortschrijdend inzicht.

Nu leeft de BAR-organisatie niet alleen in Ridderkerk, ook in Barendrecht en Albrandswaard is op deze avond hetzelfde onderwerp in hun raadsvergadering besproken. Voor Albrandswaard hoeft er niets te veranderen, maar zowel in Barendrecht en Ridderkerk laten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de BAR-samenwerking. Er zal nog gewacht moeten worden tot 1 maart 2022, dan zal er een draaiboek moeten zijn.

Wel mooi dat dit nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 klaar is. Ben dan ook heel benieuwd naar de verkiezingsprogramma’s 2022 van de Ridderkerkse politieke partijen hierover.

Op 1 januari 2014 is men begonnen met deze organisatie. Echter, iedereen die in het bedrijfsleven heeft gezeten weet: hoe groter een organisatie, hoe logger zij wordt. Dit geldt ook voor de BAR-organisatie. Voor een burger is de toegankelijkheid naar de gemeente kleiner geworden, bij een callcenter je problemen plaatsen is vragen om problemen. 

Vaak worden deze callcenters bemand met mensen van goede wil, maar hebben zij geen enkel idee van wat er speelt in de betreffende gemeente. Het doorzetten van de vraag naar de betreffende afdeling is een extra drempel naar de oplossing. Om die reden zou ik het prima vinden wanneer ambtenaren weer voor Ridderkerk gaan werken. Maar ook dat ambtenaren weer direct benaderbaar zijn en niet via een callcenter en je dan maar moeten afwachten of er respons op de vraag of vragen komt.

Ik voorzie nu al dat de besluitvorming over de BAR Organisatie pas in de nieuwe gemeenteraad en college zal plaats vinden, ik agendeer het vast voor juli 2022 voor die tijd verwacht ik niets. 

Tijdens deze raadsvergadering waren er nog meer moties aan de orde, zoals de motie "Aanschaf en implementatie ANPR-camera’s". Ik kan mij voorstellen dat niet iedere Ridderkerker op de hoogte is wat een ANPR-camera is of waar hij voor gebruikt wordt.

Zo’n camera wordt geplaatst waar calamiteiten worden verwacht om eventuele relschoppers of criminele activiteiten te kunnen traceren, met andere woorden: het moet de veiligheid van de inwoners van Ridderkerk bevorderen. 

Ik zit mij alleen af te vragen waarom deze camera in samenwerking met Barendrecht moet worden gerealiseerd. Barendrecht heeft onze Boa’s toch al toegevoegd aan hun voorraad. Er zitten echter haken en ogen aan het plaatsen van een ANPR-camera’s. De gemeente heeft geen opsporingsbevoegdheid. Dit heeft alleen de politie.

Tevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. In Ridderkerk wordt hier de hand nogal eens aan gelicht. Bij het plaatsen van een ANPR camera dient duidelijk te worden aangegeven dat er een ANPR geplaatst is op een bepaalde plaats. Het is dan aan de bezoeker of hij doorgaat of een andere weg gaat volgen.

Stel dat er tijdens het bezoek een criminele activiteit plaatsvindt, dan zou je als bezoeker via deze beelden opgeroepen kunnen worden als getuige.

Daarom zijn zichtbare waarschuwingsborden voor het waarborgen van de privacy een must.