mainImage

Ridderkerk trekt aan bel over te veel geluid rijkswegen

Op Knooppunt Ridderkerk is te veel geluid door het verkeer.
3 december 2021, 16:54 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De gemeente Ridderkerk heeft samen met Barendrecht en Albrandswaard in een brief aan de bel getrokken bij Rijkswaterstaat over de overschrijding van het geluid bij knooppunt Ridderkerk. “Daarnaast zijn er vele dreigende overschrijdingen langs de A15 en rondom knooppunt Ridderkerk”, zo staat in de brief.

De drie gemeenten willen dat Rijkswaterstaat maatregelen neemt. “Met deze gezamenlijke aanpak verwachten wij dat de boodschap sterker overkomt op Rijkswaterstaat en zij daadwerkelijk maatregelen zullen nemen”, zo heeft het Ridderkerks college van B&W aan de gemeenteraad laten weten.

Meer verkeer
De overschrijdingen van het geluid komen omdat er meer verkeer op de A15 rijdt dan was verwacht ten tijde van het opstellen van het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein. Rijkswaterstaat is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om doelmatige maatregelen te realiseren.

Ook meenemen
Het college van B&W: “Bij knooppunt Ridderkerk zijn diverse dreigende overschrijdingen en een werkelijke overschrijding. Ook langs de A29 zijn veel dreigende overschrijdingen. Het lijkt ons aannemelijk dat deze (dreigende) overschrijdingen komen door de toename van verkeer op de A15. Het is daarom van belang om ook deze locaties mee te nemen bij het maatregelenonderzoek”.


Foto: Google Earth