Ridderkerks Dagblad | Ridderkerk moet veertig statushouders meer huisvesten
mainImage

Ridderkerk moet veertig statushouders meer huisvesten

Wethouder Japenga denkt niet dat tijdelijke woningen nodig zijn om de extra statushouders in Ridderkerk te huisvesten.
20 november 2020, 19:47 uur
Lokaal

door Geert van Someren
 
Ridderkerk krijgt de opdracht van het Rijk om volgend jaar 72 statushouders te huisvesten. Dat zijn er veertig meer dan de 32 van dit jaar. Wethouder Marten Japenga heeft dat tijdens een raadsvergadering gezegd in antwoord op mondelinge vragen van het PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk. Rijsdijk vreest dat de wachttijd voor een sociale huurwoning, die volgens hem nu al meer dan vijf jaar bedraagt, nog verder oploopt.
In totaal moet Nederland volgend jaar voor ongeveer 27.000 statushouders een woning zoeken. De te verwachten stijging is onder andere het gevolg van het wegwerken van achterstanden bij het beoordelen van asielaanvragen. Wethouder Japenga merkt op dat de huisvesting weliswaar een taak is van de gemeente, maar dat het huisvesten alleen kan in goed overleg met corporatie Wooncompas. “Dat is steeds zo gegaan en het huisvesten van de statushouders is tot nog toe gelukt”.
 
Geen tijdelijke woningen
Japenga denkt dat het niet nodig is tijdelijke woningen te realiseren, omdat in het verleden bij een grotere jaarlijkse opgaaf het ook gelukt is de statushouders te huisvesten in Ridderkerk. Uiteraard heeft volgens hem een grotere instroom van statushouders wel invloed op de wachtlijst. Dat wordt betrokken bij het opstellen van een woonvisie voor Ridderkerk in de eerste helft van volgend jaar. “We hebben vertrouwen in de toekomst”, aldus de wethouder.
 


Foto: Geert van Someren