Rechter verbiedt kap grove den bij Blaak voorlopig

29 November 2023, 20:12 uur
Lokaal
mainImage
Google Earth / PR
De grove ook wel zwarte den genoemd (zie rode pijl ), vormt samen met de bomen ernaast een natuurlijke afscheiding tussen de flat en de monumentale woningen aan de Kerksingel.

door Geert van Someren

De Rotterdamse rechtbank heeft uitgesproken dat een hoge grove den in het Ridderkerkse centrum niet mag worden gekapt. Het gaat om een boom die de oude dorpskern afschermt van de bebouwing aan de Blaak. Die wordt gesloopt en er komt een nieuwe flat en laagbouw voor in de plaats.

Het is een voorlopige uitspraak, waarbij de gemeente twaalf weken de tijd heeft om de bijna twee jaar geleden verleende kapvergunning nader te onderbouwen. Of de gemeente daarvan gebruik gaat maken is nog maar de vraag, omdat de boom is opgenomen in het zeer recent door Wooncompas en de aannemer opgestelde boombeschermingsplan.

Niet gemotiveerd
De rechtbank stelt dat het college van B&W niet heeft gemotiveerd hoe het onder andere met de gezondheid, levensverwachting en mogelijkheid van behoud van de grove den zit. Ook geeft de rechtbank in het vonnis aan dat zij van Wooncompas heeft vernomen dat de grove den mogelijk in stand kan blijven. De rechter oordeelt dat het college onvoldoende inzicht heeft gegeven in de belangenafweging en onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de boom gelet op de waarden natuur- en stads- en dorpsschoon niet behouden kan blijven, waarbij de enkele herplantingsplicht geen voldoende motivering en afweging van de belangen is. Het college moet uiterlijk 4 december mededelen of zij van de gelegenheid gebruik wil maken om “het gebrek” te herstellen.

Tweede zaak
Bewoners van de woningen aan de historisch waardevolle Kerksingel hebben de rechtszaak aangespannen, omdat de gemeente na de behandeling van hun bezwaar in juli vorig jaar door de desbetreffende gemeentelijke commissie vond dat het kapbesluit in stand moest blijven. Het is de tweede keer dat ze in het gelijk zijn gesteld in de aanloop naar de sloop van de bestaande flats en de daarop volgende nieuwbouw. De eerste keer betrof dat het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor de galerijflat. De gemeente heeft daarop de vergunning herzien en onder andere een zogenoemde buitenplanse afwijking toegestaan, waardoor de nieuwbouw hoger wordt dan de toegestane hoogte uit het bestemmingsplan en bijna vier meter dichter bij de historische kern staat. Daarover loopt nog een beroepszaak bij de rechtbank.

Zorgen
In het derde bezwaar neemt het college van B&W op 28 december een besluit. Dat gaat over het hervatten van de sloop die ruim een jaar geleden door de gemeente is stopgezet, nadat de voorschriften niet werden gevolgd. Die waren opgesteld nadat omwonenden hun zorgen uitspraken. Bewoners van de Kerksingel maken zich nog steeds zorgen over de situatie. “Wij moeten onze belangen bevechten, wat niet nodig zou moeten zijn als de gemeente vanaf het begin professioneel en zorgvuldig te werk zou zijn gegaan. Dit bevechten kost ons heel veel tijd, energie, en geld”, aldus een omwonende. “Er zijn nog steeds geen duidelijke kaders en voorschriften opgesteld en veel zaken zijn nu nog niet geregeld of überhaupt in kaart gebracht, terwijl de vergunningen al wel verleend zijn. Het standpunt van de gemeente lijkt er kort door de bocht op: wij nemen een besluit en u kunt in bezwaar indien u het er niet mee eens bent”.