mainImage

PvdA: Gaan papiercontainers toch op slot voor laagbouw?

Papiercontainers gaan op slot. Krijgen bewoners van laagbouw wel of geen toegangspasje? Inzet: PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk.
23 oktober 2021, 17:48 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Het PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk wil weten of het klopt dat ondergrondse papiercontainers straks niet meer toegankelijk zijn voor bewoners van laagbouw in Ridderkerk. Het gaat daarbij om inwoners die ervoor hebben gekozen niet een eigen blauwe papiercontainer te hebben bij hun woning, bijvoorbeeld omdat er te weinig plaats is voor drie minicontainers.

In schriftelijke vragen aan het college van B&W herinnert Rijsdijk het college aan eerdere toezegging. Aan het begin van vorig jaar heeft verantwoordelijk wethouder Marten Japenga gezegd: “De ondergrondse containers voor papier zijn op dit moment nog vrij toegankelijk. In de toekomst kunnen laagbouwbewoners ook een pasje krijgen, waardoor de ondergrondse container voor papier nog steeds vrij toegankelijk is”.

Brief

“Wij zijn geïnformeerd door verschillende laagbouwbewoners die eerder een eigen papiercontainer hebben geweigerd, dat zij onlangs een brief van de NV BAR Afvalbeheer hebben ontvangen”, zo merkt Rijsdijk in zijn vragen op. “Dit omdat de ondergrondse papiercontainers vanaf september geleidelijk gesloten gaan worden en vanaf dan alleen nog toegankelijk zijn voor hoogbouwbewoners met pas. Laagbouwbewoners kunnen dan dus geen gebruik meer maken van de ondergrondse papiercontainers”.

Haaks

“Dit staat haaks op wat eerder is gecommuniceerd”, stelt Rijsdijk. Het raadslid wil van het college weten “wanneer, door wie en op basis waarvan is ‘besloten’ dat de ondergrondse papiercontainers straks niet meer toegankelijk zijn voor laagbouwbewoners en dat zij dus een eigen papiercontainer moeten aanvragen, voor zover zij deze nog niet hebben”.

Zelf kiezen

Rijsdijk vraagt waarom het college laagbouwbewoners niet laat kiezen of zij een pas willen om de ondergrondse papiercontainers te openen of alsnog een eigen papiercontainer. Ook wil hij weten of er alternatieve mogelijkheden zijn voor de bewoners van laagbouw om hun papier kwijt te kunnen.


Foto: Geert van Someren