mainImage

Provincie vindt onderhoud in Ridderkerk niet eenmalig

De provincie heeft aan de Ridderkerkse gemeenteraad laten weten dat onderhoud structureel en niet incidenteel is.
23 januari 2022, 12:57 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De provincie Zuid-Holland heeft als financieel toezichthouder aan de gemeenteraad van Ridderkerk laten weten dat bepaalde onderhoudslasten in de gemeente niet eenmalig zijn maar structureel. De bedragen had daarom niet uit de reserves mogen komen, maar moeten in mindering worden gebracht op het financieel resultaat. Ondanks dat het om bedragen gaat voor 2022 t/m 2025 die variëren van 1,9 miljoen euro tot bijna 2,6 miljoen euro, blijft de raming voor het financieel resultaat in Ridderkerk voor al die komende jaren positief.

“Net als bij veel andere gemeenten, kwam uw begroting de afgelopen jaren onder druk te staan door een toename van de kosten van het sociaal domein”, zo schrijft de provincie aan de raad. “In de begroting 2021 had u daarom al kosten bespaard door scherp te kijken naar budgetten en de doelmatigheid in de bedrijfsvoering te vergroten. Verder zijn het vooral de extra rijksbijdragen voor jeugdzorg die uw gemeente in staat stellen een structureel sluitende begroting te presenteren. We kunnen dan ook concluderen dat uw financiën op orde zijn. Zoals ook blijkt uit de risicoanalyse, is uw gemeente financieel stabiel en gezond”.

Reactie college
In een reactie op de financiële correctie laat het college van B&W weten “nog steeds van mening te zijn dat de onderhoudslasten die wij uit de betreffende onderhoudsreserves dekken uitsluitend bedoeld zijn voor incidenteel groot onderhoud”. Al de overige onderhoudslasten heeft het college “keurig volgens de regels als structureel verwerkt”. “Gelet op het strengere beoordelingskader van de provincie onderzoeken wij bij voorkeur echter naar een alternatief ter ondervanging van het beoordelingsverschil. Het komende jaar zullen wij daarom in overleg met de budgethouders bezien of wij de onderhoudsreserves kunnen omzetten in onderhoudsvoorzieningen, dan wel deze op een andere manier in onze begroting op te nemen. Hierbij worden dan ook gelijk alle voor- en nadelen in ogenschouw genomen”.

Vier begrotingen
Na de correctie door de provincie laten de begrotingen voor dit jaar en de komende drie jaren een positief saldo zien van bijna 3,5 miljoen euro voor dit jaar, iets meer dan 1,8 miljoen voor 2023, bijna 2,6 miljoen voor 2024 en een even hoog bedrag voor 2025.


Foto: Geert van Someren