Ridderkerks Dagblad | Partij 18Plus polst behoefte koopzondag bij inwoners
mainImage

Partij 18Plus polst behoefte koopzondag bij inwoners

14 oktober 2021, 08:46 uur
Lokaal

Vanaf deze week is er op de webpagina vanPartij 18PLUS een online enquêtete vinden waar inwoners aan kunnen geven of zij behoefte hebben aan winkels die op zondag zijn geopend in Ridderkerk. Om hier aandacht voor te vragen zijn er door heel Ridderkerk posters langs de weggeplaatst.

Het is in Nederland bij wet verboden om een winkel voor het publiek geopend te hebben op zondag. Sinds 1996 kan de gemeenteraad in een gemeente vrijstelling verlenen voor dit verbod. De gemeente Ridderkerk is één van de laatste gemeenten waar dit verbod nog van kracht is.

“Partij 18PLUS is van mening dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen of zij de winkel op zondag geopend hebben voor publiek. Het is niet meer van deze tijd dat het verboden is om op zondag je winkel te openen” stelt Fleur Stip, raadslid namens Partij 18PLUS.“We leven al meer dan 20 jaar in een 24uurs economiewaarbij je met één druk op de knop je boodschappen online kunt bestellen, die vervolgens op zondag thuis worden bezorgd.Het is best krom dat we op zondag tientallen wagens van Picnic, Jumbo en AlbertHeijndoor Ridderkerk zien rijden op weg naar de klanten dat de fysieke winkels dicht moeten blijven.

”Tijdens de start van dehuidigeraadsperiode heeft Partij 18PLUS het standpunt over de koopzondag niet kunnen verzilverenen heeft volgens afspraak met de coalitiepartijen geen voorstel over de koopzondag ingediendof gesteund.Daarnaastis gebleken dat er in deze raadsperiode geen meerderheid in de gemeenteraad is voor een vrijstelling.Met de enquêtewilPartij 18PLUS aantonen dat er zeker een behoefte is onder inwoners voor de koopzondag. Een soortgelijke enquêtewordt binnenkort opengesteldvoor winkeliers.De uitkomstvan de enquêteszalworden meegenomen in het verkiezingsprogramma van Partij 18PLUSvoor de gemeenteraadsverkiezingenvan 16 maart 2022.

“Ookal zou de gemeenteraad in de toekomst ontheffing verlenen voor winkeliersom op zondag de winkel te openen, is het nog altijd aan de winkelier zelf om die keuze te maken” vervolgt FleurStip. “Voor zowel de inwoners als de winkeliers die veel waarde hechten aan de zondagsrusthebben we alle begrip. In de enquêteis ook de keuze voor het behoudvan de zondagsrust opgenomen.”

De online enquêteis te vinden op www.partij18plus.nl/koopzondag. De enquête voor de winkeliers wordt volgende maandin de winkels verspreid.