Ridderkerks Dagblad | “Overlast Dillenburgplein moet stoppen”
mainImage

“Overlast Dillenburgplein moet stoppen”

Het Dillenburgplein. “Alles wat we in huis hebben wordt ingezet”, zegt burgermeester Attema over het tegengaan van de overlast.
22 november 2020, 09:54 uur
Lokaal

Door Geert van Someren

“De overlast van jongeren op het Dillenburgplein in Slikkerveer moet stoppen. Het is echt te gortig”. Burgemeester Anny Attema heeft dat tijdens een raadsvergadering geantwoord op mondelinge vragen van het SGP-raadslid Daan Kardol. Attema is in het college van B&W verantwoordelijk voor de veiligheid in Ridderkerk. Kardol vroeg om een update van de actuele veiligheidssituatie, na de recente brief van de winkeliers en omwonenden over hun bezorgdheid over de veiligheid op en om het plein.

“Heeft de problematiek bijvoorbeeld extra aandacht van politie en boa’s? En heeft een terugkoppeling plaatsgevonden naar de winkeliers en bewoners”, vraagt Kardol. Volgens Attema heeft de zaak “volop onze aandacht”. Recent heeft de mobiele camera van de gemeente er enige tijd gestaan. Men is druk bezig de jongeren op individueel niveau in kaart te brengen. Via wijk- en jongerenwerk wordt contact met ze gelegd. Daar zijn veel partijen bij betrokken. “Het is belangrijk er blijvende aandacht voor te hebben’, aldus de burgemeester. “Alles wat we in huis hebben wordt ingezet”.

Doen wat we kunnen
Attema gaat niet in op de aanvullende vraag van de PvdA of ze zich kan voorstellen dat burgers teleurgesteld zijn dat niet op hun klachten is gereageerd. De gebeurde pas na de brief van de winkeliers, aldus de PvdA. “Mijn reactie is, we doen wat we kunnen”, aldus de burgemeester.


Foto: Geert van Someren