Ridderkerks Dagblad | Nog maar één zeeschip meerde af in Ridderkerk
mainImage

Nog maar één zeeschip meerde af in Ridderkerk

De overslagterminal voor containers in de haven van Ridderkerk. Kader: vragensteller raadslid Dick Breeman.
17 februari 2021, 17:42 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De afgelopen twee jaar heeft nog maar één zeeschip gebruik gemaakt van de haven in Ridderkerk. Het gaat om een coaster met een tonnage meer dan 3.500. Onder zeeschepen vallen schepen die vanuit zee direct naar een haven gaan en alle schepen die vanuit een haven direct naar zee gaan. Uitzondering op die regel zijn vissersschepen, pleziervaart en oorlogsschepen.

Dat zeeschepen Ridderkerk aandoen, gebeurt nu nog zo weinig, dat de gemeente met ingang van dit jaar de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam heeft beëindigd. Indien wel een zeegaand schip de haven zou aandoen, handelt de havenmeester de formaliteiten af. Uit antwoorden die het college van B&W heeft gegeven op schriftelijke vragen van het CDA-raadslid Dick Breeman, blijkt dat ook het aantal andere schepen dat Ridderkerk aandoet, afgelopen jaar fors is gedaald. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de corona pandemie.

Groenenboom
In 2019 hebben 406 binnenvaartschepen aangelegd bij de containerterminal van het transportbedrijf Groenenboom. Afgelopen jaar zijn dat er ‘nog maar’ 298 geweest. Een daling van ongeveer 26%. Het aantal pleziervaartuigen dat afmeerde voor een overnachting aan de passantensteiger daalde vorig jaar in vergelijking met 2019 met ongeveer 40%: van 67 naar 40 overnachtingen. De loswal bij het grond-, zand- en grindbedrijf De Jong is 25 keer bezocht in 2019. Cijfers over 2020 heeft de gemeente Ridderkerk niet.

Baggeren
Dat zeeschepen Ridderkerk niet of nauwelijks nog aandoen, betekent niet dat kan worden bespaard op baggerwerk. “Dat blijft noodzakelijk ten behoeve van de binnenvaart en de jachthaven. De aanloop van zeeschepen is niet uitgesloten en nog steeds mogelijk”, zo staat in het antwoord van het college van B&W op de vragen.

Of de haven van nut is voor het nabij gelegen nog te realiseren distributiecentrum van Panattoni, weet het college nog niet. Dat hangt van wie de huurders worden.


Foto: Geert van Someren