mainImage

Nieuwe wegsleepregeling is er bijna

Echt wegslepen komt in Ridderkerk recent niet voor. Wel worden voertuigen soms verplaatst.
22 mei 2022, 15:16 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Op een hamerslag van raadsvoorzitter Anny Attema na, is de nieuwe wegsleepregeling in de gemeente Ridderkerk een feit. De aanwezige raadsleden zijn tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad ermee akkoord gegaan dat de concept-regeling begin juni ter vaststelling in de gemeenteraad komt.

Voertuigen die op basis van de verordening worden verwijderd worden overigens in eerste instantie verplaatst. Dit om de kosten voor de overtreder niet onnodig op te laten lopen, zo heeft het Ridderkerks college van B&W laten weten in antwoord op vragen van het raadslid Lucien Westbroek (Partij 18Plus).

Honderd euro
Daar wordt honderd euro voor gerekend. Dat staat los van een eventuele boete voor een overtreding, bijvoorbeeld bij hinderlijk fout parkeren. Volgens het college wordt “alleen in het uiterste geval” de auto vervolgens door het ingehuurde bergingsbedrijf overgebracht naar de bewaarplaats in Rhoon. Dat kost 170 euro voor een gewone personenauto en 322 euro voor voertuigen zwaarder dan 3.500 kilo. Aan stallingskosten wordt vervolgens respectievelijk 12 dan wel 32 euro per etmaal gerekend.

Weinig
Uit het antwoord op de vragen van Westbroek blijkt dat wegslepen sinds 1 januari 2021 niet is voorgekomen in Ridderkerk. Wel is vorig jaar één maal een voertuig verplaatst. Dit jaar is dat tot nog toe twee maal gebeurd.


Foto: Gemeente Barendrecht