mainImage

Minder ritten ambulances maar wel bijna altijd goed op tijd

In Ridderkerk is 93,3% van de ambulances binnen 15 minuten na de ontvangst van de alarmoproep ter plaatse.
13 augustus 2022, 15:57 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Het aantal spoedritten met ambulances naar Ridderkerk is het afgelopen jaar met 879 relatief laag geweest. In een qua grootte vergelijkbare gemeente als Barendrecht zijn 1.586 van dit soort A1-ritten uitgevoerd. Naar Albrandswaard dat qua inwoners ongeveer half zo groot is als Ridderkerk, is 923 keer een ambulance met spoed uitgereden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ambulancezorg Regio Rijnmond (ARR) over het vorig jaar. Die afname is tegen de regionale ontwikkeling in: daar zijn 5% meer spoedritten uitgevoerd.

Wat ook opvalt in het verslag is dat 93,3% van de ambulances naar Ridderkerk binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse kwam. Dat moet volgens de regels minimaal 95% zijn, maar het percentage is aanmerkelijk hoger dan enkele jaren geleden vaak het geval was. Het gemiddelde van alle 54.926 spoedritten in de regio die binnen de 15 minuten aanrijdtijd aankomt, is 90%. Iets meer dan 13.000 van de in totaal meer dan 120.000 ritten houdt verband met corona.

Corona
De percentages zijn net als het jaar ervoor in 2021 negatief beïnvloed door de coronapandemie. Door de aangescherpte en hygiëne maatregelen zijn ambulances langer in gebruik. Ridderkerk steekt in de regio positief bovenuit qua aanrijdtijden. Alleen in Barendrecht zijn de voertuigen nog net iets vaker op tijd: 93,6%. Het maakt duidelijk dat de invoering van het systeem ‘rijdende paraatheid’ succes heeft. Het cijfer in Ridderkerk is al een paar jaar relatief hoog, ondanks dat de gemeente al jaren geen eigen, vaste ambulancepost meer heeft. Barendrecht heeft die wel.

Dekkingsgraad
Rijdende paraatheid betekent feitelijk dat ambulancevoertuigen steeds dynamisch door de regio rijden, zo blijkt uit het jaarverslag. “Wanneer een ambulance in een bepaald gebied een nieuwe ritopdracht krijgt, worden de overige op dat moment vrije ambulances opnieuw gepositioneerd. Dit gebeurt onder regie van de meldkamer. Op deze wijze wordt continue gestuurd op een zo hoog mogelijke dekkingsgraad om alle inwoners van de regio tijdig te voorzien van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg”.


Foto: Geert van Someren